Logo Gmina Kraśniczyn

Inwestycje gminne i projekty dofinansowane z UE

- 2018 -

Program Edukacji Ekologicznej realizowany przez Szkołę Podstawową w Kraśniczynie pod hasłem „Poznaję, szanuję, segreguję i chronię”

Zagospodarowanie otoczenia Stadionu Sportowego w Starej Wsi

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

- 2017 -

Program Rządowy "Aktywna tablica"

Projekt zamienny zbiornika małej retencji Czajki

Przebudowa drogi gminnej nr 109990L Wolica-Bończa Kolonia od km 0+600 do km 2+723

Przebudowa-modernizacja drogi gminnej nr 109974L Surhów-Łany w m. Surhów od km 0+014 do km 0+820

Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Kraśniczynie

Zakup samochodu strażackiego- "Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych"

Modernizacja budynku ZS nr 1w Kraśniczynie

Program Edukacji Ekologicznej realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Kraśniczynie pod hasłem „Przyjaciele Ziemi”

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

- 2016 -

Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi

Projekt zamienny zbiornika małej retencji Czajki

Zakup kosiarki

Przebudowa drogi gminnej Wolica- Bończa Kolonia od km 0+005 do 0+600

Przebudowa mostu w Brzezinach

Program Edukacji Ekologicznej realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Kraśniczynie pod hasłem „Poznaję, szanuję, segreguję i chronię”

Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest dotyczącej osób fizycznych i prawnych

Zakup samochodu strażackiego

Przebudowa drogi powiatowej wraz z mostem w miejscowości Bończa Kolonia

 

 

- 2015 -

Gospodarka niskoemisyjna

Zakup działki

Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi

Projekt zamienny zbiornika małe retencji Czajki

Utwardzenie terenu przy budynku Urzędu Gminy w Kraśniczynie

Zakup samochodu

Wymiana dachu- remiza OSP Olszanka

Projekt w szkole- zakup wyposażenia do kuchni

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Program Edukacji Ekologicznej realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Kraśniczynie

pod hasłem „Poznaję, szanuję, segreguję i chronię”

- 2014 -

Budowa platformy dla niepełnosprawnych

Modernizacja drogi gminnej w Surhowie

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czajki i Bończa

Remont drogi powiatowej w Zalesiu i modernizacja drogi powiatowej w Anielpolu

Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi

Zakup wyposażenia do Świetlicy Wiejskiej w Olszance

Zakup wyposażenia Świetlicy Wiejskiej w Chełmcu

Energia odnawialna w gminie Kraśniczyn

Umocnienie oraz odwodnienie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 110041L od km 0+000 do km 0+426 w miejscowości Kraśniczyn

Umocnienie oraz odwodnienie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 109979L od km 1+022 do km 1+177 w miejscowości Kraśniczyn

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

- 2013 -

Modernizacja drogi gminnej w m. Kol. Surhów

Modernizacja budynku po byłym posterunku Policji

Przebudowa drogi powiatowej Kraśniczyn-Anielpol

Dofinansowanie budowy oczyszczalni w PDPS Kol. Bończa

Budowa Wiejskiego Domu Kultury z Punktem Informacji Turystycznej w Kraśniczynie

Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 110023L od km 0+269,5 do km 0+575,5 w miejscowości Brzeziny

Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 109985L od km 0+023 do km 0+523 w miejscowości Czajki

Demontaż, transport i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest

Animator - Moje Boisko ORLIK 2012

Budowa stadionu sportowego w Starej Wsi

Program Edukacji Ekologicznej realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Kraśniczynie

pod hasłem „Poznaję, szanuję, segreguję i chronię”

- 2012 -

Modernizacja drogi gminnej w Bończy Kol.

Modernizacja drogi gminnej w Starej Wsi

Zakup samochodu strażackiego

Zakup kosiarki samobieżnej

Budowa stadionu sportowego wraz z infrastrukturą w Starej Wsi

Modernizacja drogi powiatowej Kraśniczyn-Anielpol

Poznaj Gminę Kraśniczyn

Warsztaty kulinarne w Gminie Kraśniczyn

Zagospodarowanie otoczenia centrum miejscowości Kraśniczyn

Budowa 12 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kraśniczyn.

Demontaż, transport i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest.

Umocnienie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 110023L od km 0+009,50 do km 0+269,50 w miejscowości Brzeziny

Animator - Moje Boisko ORLIK 2012

Gmina Kraśniczyn przyjazna dzieciom

Z indywidualizacją rozwijamy się

Przez edukację do rozwoju Gminy Kraśniczyn

- 2011 -

Kompleksowe działanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kraśniczynie w celu poprawy integracji społeczne

Modernizacja drogi gminnej Bończa Kol.

Budowa Wiejskiego Domu Kultury z Punktem Informacji Turystycznej w Kraśniczynie

Budowa stadionu sportowego wraz z infrastrukturą w Starej Wsi

Wykonanie nawierzchni drogi pow. Kraśniczyn-Anielpol oraz przepustu pod drogą  w Olszance

Budowa zbiornika małej retencji Czajki w gminie Kraśniczyn

Święto Plonów - Kraśniczyn 2011

Wyposażenie popegeerowskiej Świetlicy Wiejskiej w Żułowie

Adaptacja budynku gminnego w miejscowości Brzeziny na Świetlicę wiejską wraz z zakupem wyposażenia

Tradycje kulinarne w Gminie Kraśniczyn - warsztaty

Zagospodarowania otoczenia budynku Wiejskiego Domu Kultury z Punktem Informacji Turystycznej w Surhowie wraz z zakupem wyposażenia

Inwestycja „Dostawa fabrycznie nowej koparko - ładowarki”

Wykonanie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kraśniczyn

Demontaż i utylizacja azbestu zgodnie z opracowanym planem

Animator - Moje Boisko ORLIK 2012

- 2010 -

E-urząd - budowa elektronicznej platformy usług dla mieszkańców Gmin Powiatu Krasnostawskiego (Gmina Kraśniczyn jest jednym z partnerów)

Adaptacja budynku gminnego w miejscowości Surhów na Wiejski Dom Kultury z Punktem Informacji Turystycznej

Podtrzymanie tradycji i folkloru Gminy Kraśniczyn poprzez zakup strojów ludowych

Dostosowanie do obowiązujących uregulowań prawnych budynku gminnego w Kraśniczynie, w którym funkcjonuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Demontaż i utylizacja azbestu zgodnie z opracowanym planem

Animator - Moje Boisko ORLIK 2012

- 2009 -

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - ORLIK 2012" z lokalizacją w Surhowie przy Szkole Podstawowej

Modernizacja drogi gminnej nr 109981L Kraśniczyn - droga wojewódzka nr 843 od km 0+004 do km 0+355 długości 0,351 km

- 2008 -

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposażeniem przy Zespole Szkół nr 1 w Kraśniczynie

Wykonanie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kraśniczyn

Zabezpieczenie przed erozją - utwardzenie dna wąwozu w ciągu drogi gminnej nr 109979 od km 0+235,00 do km 0+396,00 Zastawie - Kraśniczyn

- 2007 -

Modernizacja drogi dojazdowej do pól nr 109995L w miejscowości Bończa. Inwestycja została zakończona 02.10.2007 r.

Zakup samochodów strażackich firmy Gazelle dla OSP w Bończy i Chełmcu.

Zakup kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów.

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla m. Olszanka, gm. Kraśniczyn

Remont budynku Wiejskiego Domu Spotkań Okolicznościowych w Żułowie

Wykonanie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kraśniczyn

- 2005 - 2006 -

Zamknięcie i rekultywacja Gminnego Wysypiska Śmieci

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Kolonii Bończa oraz budowa zapasowego ujęcia wody w Bończy

Budowa stacji wodociągowej wraz z siecią wodociągową w Żułowie

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz oczyszczalni ścieków w Żułowie

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej oraz oczyszczalni ścieków w Olszance

Budowa 38 przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kraśniczyn.

Adaptacja pomieszczeń kotłowni na stołówkę szkolną w Zespole Szkół nr 1 w Kraśniczynie

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i pompowniami w m. Brzeziny

- 2004 -

Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i pompowniami ścieków w Zastawiu

- 2003 -

Budowa drogi gminnej Wolica - Kol. Bończa od km 0+700 – 2+032,75

Wójt gminy zaprasza

Monika Grzesiuk

Przyjęcia interesantów:

w godzinach pracy Urzędu Gminy

Od poniedziałku do piątku

od 7:00 do 15:00

 

Urząd Gminy Kraśniczyn

ul. Kościuszki 21
22-310 Kraśniczyn
tel.: 82 5775511
fax: 82 5775572
e-mail:
sekretariat@
krasniczyn.gmina.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.