Logo Gmina Kraśniczyn

Projekty 2009

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniczynie w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. realizował projekt systemowym "Kompleksowe działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kraśniczynie w celu poprawy integracji społecznej" współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez ośrodki pomocy społecznej. W ramach podejmowanych działań podczas realizacji projektu były zawierane kontrakty socjalne przez pracowników socjalnych z podopiecznymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kraśniczynie przez zastosowanie: zasiłków i pomocy w naturze, pracy socjalnej oraz instrumentów aktywnej integracji. Te ostatnie były realizowane z podziałem na grupy:

1. Instrumenty aktywizacji zawodowej:
- usługi wspierające aktywizację zawodową (organizacja i finansowanie usług wspierających w tym: trenera pracy, doradcy zawodowego),
2. Instrumenty aktywnej edukacji:
- skierowanie i sfinansowanie zajęć w ramach kształcenia ustawicznego mających na celu uzyskanie zawodu lub przygotowania zawodowego,
- skierowanie i sfinansowanie zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych umożliwiających aktywizację zawodową.
3. Instrumenty aktywizacji zawodowej:
- skierowanie i sfinansowanie badań profilaktycznych lub specjalistycznych w związku z możliwością podjęcia zatrudnienia.
Celem głównym tych działań było przywrócenie osób wykluczonych na rynek pracy oraz ich integrację ze społeczeństwem, poprzez przywrócenie zdolności lub możliwości zatrudnienia.
Całkowita kwota projektu: 22 000,00 zł
Kwota współfinansowana z EFS: 19 690,00 zł
Wkład własny: 2 310,00 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniczynie zrealizował szkolenia "Opiekunka do osoby starszej i chorej" w ramach w/w projektu. W szkoleniu wzięło udział 4 osoby, które zostały wyłonione w ramach przeprowadzonej rekrutacji.
Harmonogram szkoleń:
2009 r. 07.17 - indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym,
2009 r.07.20 - wyjazd na badania do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
2009 r. 07.21 - opieka nad osobą starszą,
2009 r.07.22 - psychologiczne aspekty opieki nad osobami starszymi,
2009 r.07.23 - psychologiczne aspekty opieki nad osobami starszymi,
2009 r.07.24 - zajęcia z trenerm pracy,
2009 r. 07.27 - trening automotywacji,
2009 r.07.28 - opieka nad osobą starszą,
2009 r.07.29 - opieka nad osobą starszą,
2009 r.07.30 - opieka nad osobą starszą,
2009 r.07.31 - opieka nad osobą starszą,
2009 r. 08.03-07 - praktyki,
2009 r. 08.10-14 - praktyki.

 
W dniu 18.11.2009 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniczynie został nagrodzony przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie za zaangażowanie i niestandardowe działania oraz osiągniecie najlepszych rezultatów w realizacji Projektu Systemowego "Kompleksowe działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kraśniczynie w celu poprawy integracji społecznej" w ramach POKL 2007-2013, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1.
 

Strona wykonana w ramach projektu systemowego "Kompleksowe działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kraśniczynie w celu poprawy integracji społecznej" wspólfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Wójt gminy zaprasza

Monika Grzesiuk

Przyjęcia interesantów:

w godzinach pracy Urzędu Gminy

Od poniedziałku do piątku

od 7:00 do 15:00

 

Urząd Gminy Kraśniczyn

ul. Kościuszki 21
22-310 Kraśniczyn
tel.: 82 5775511
fax: 82 5775572
e-mail:
sekretariat@
krasniczyn.gmina.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.