Logo Gmina Kraśniczyn

Rejestr zbiorów danych osobowych Gminy Kraśniczyn

Rejestr zbiorów danych osobowych Gminy Kraśniczyn  prowadzony na podstawie:

  • art. 36a ust. ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.)
  • Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych ( Dz.U. 2015 poz. 719)

 

L.p.

 Nazwa zgłoszonego zbioru

Cel przetwarzanych danych osobowych

1

ARCHIWUM ZAKŁADOWE

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.

2

BAZA NUMERÓW PORZĄDKOWYCH, EWIDENCJI MIESZKAŃCÓW, ULIC I ADRESÓW I INNYCH MATERIAŁÓW GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH ORAZ DANE WNIOSKODAWCÓW

Aktualizacja i weryfikacja prowadzonej przez gminę bazy danych ewidencji miejscowości, ulic i adresów i dostosowanie jej do pełnej zgodności z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji.

3

ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.

4

EWIDENCJA PRZEDPOBOROWYCH I POBOROWYCH

Przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej.

5

PODATNICY I PŁATNOŚCI NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH

Wymiar i pobór w/w podatków i opłat lokalnych oraz wydanie zaświadczeń.

6

REJESTR PESEL, REJESTR DOWODÓW OSOBISTYCH, REJESTR STANU CYWILNEGO

Realizacja zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodach osobistych oraz rejestracji stanu cywilnego.

7

SKRZYNKA PODAWCZA – ePUAP

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.

8

Skrzynka Podawcza – Lubelskie Internetowe Biuro Obsługi Interesantów (LIBOI)

Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania dokumentu elektronicznego do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnego systemu teleinformatycznego.

9

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE

Przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie pobierania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

10

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

Przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji zapisu ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wójt gminy zaprasza

Monika Grzesiuk

Przyjęcia interesantów:

w godzinach pracy Urzędu Gminy

Od poniedziałku do piątku

od 7:00 do 15:00

 

Urząd Gminy Kraśniczyn

ul. Kościuszki 21
22-310 Kraśniczyn
tel.: 82 5775511
fax: 82 5775572
e-mail:
sekretariat@
krasniczyn.gmina.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.