Logo Gmina Kraśniczyn

Informacje na temat usuwania odpadów komunalnych

 

 

 

Wójt Gminy Kraśniczyn informuje, że z dniem 1 stycznia 2020 roku obowiązuje nowy rachunek, na który można dokonywać wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Numer konta: 33 8195 0009 2004 0070 0102 0057 Bank Spółdzielczy w Leśniowicach Oddział w Kraśniczynie.


Informacja o odbiorze odpadów tekstylko- włókienniczychHarmonogram odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Kraśniczyn w 2020 roku

 

Zasady selektywnej zbiórki odpadów

ZawiadomienieHarmonogram odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Kraśniczyn w 2019 roku

 
 
INFORMACJA
 
Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Kraśniczyn NR XXXVIII/162/2013 z dnia 14 listopada 2013r opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w terminie do 15 dnia pierwszego miesiąca po kwartale , w którym za kolejne 3 miesiące powstał obowiązek ponoszenia opłaty, tj:
- za I kwartał do dnia 15 kwietnia ,
- za II kwartał do dnia 15 lipca,
- za III kwartał do dnia 15 października ,
- za IV kwartał do dnia 15 stycznia następnego roku
 
Nazwa Firmy Odbierającej odpady komunalne: 
 
 
Zawiadomienie
 

Wójt Gminy Kraśniczyn uprzejmie informuje, że  uchwałą Rady Gminy Kraśniczyn nr XXVI/123/2016  z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty – zostały ustalone nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Od 1 stycznia 2017 r. będą wynosić:

  • 8,00 zł. miesięcznie za osobę , w przypadku gdy odpady są zbierane w sposób selektywny,
  • 10,00 zł. miesięcznie za osobę, w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane w sposób nieselektywny.

Terminy wnoszenia opłat nie ulegają zmianie.

Zmiana stawek nie rodzi obowiązku składania nowej deklaracji. Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej zostanie poinformowany pisemnie o wysokości opłaty wyliczonej jako iloczyn nowej stawki i danych zawartych w dotychczasowej deklaracji. Zawiadomienia  zostaną dostarczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty.

Zawiadomienia takiego nie otrzymają ci właściciele nieruchomości, wobec których została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi. Takie osoby są zobowiązane do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi  z uwzględnieniem nowych stawek obowiązujących od 1 stycznia 2017 r.

Treść zawiadomienia wersja PDF

 
Harmonogram odbioru odpadów Komunalnych od mieszkańców
 
 
 
 
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowiska : 16, 89 
 
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do poprzedniego użycia następujących frakcji: papieru, mietali, tworzyw sztucznych i szkła [%] :  7,53
 
Dokumenty niezbędne do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
 
 
Uchwała nr XVI/92/2016 - w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
 
Uchwała nr XVI/91/2016 - w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektrycznej
 
Uchwała nr XVI/90/2016 - w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 
Uchwała nr XVI/89/2016 - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
 
Uchwała nr XVI/88/2016 - w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kraśniczyn
 
Uchwała nr XXXIII/133/2013 - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłat​
 

Wójt gminy zaprasza

Monika Grzesiuk

Przyjęcia interesantów:

w godzinach pracy Urzędu Gminy

Od poniedziałku do piątku

od 7:00 do 15:00

 

Urząd Gminy Kraśniczyn

ul. Kościuszki 21
22-310 Kraśniczyn
tel.: 82 5775511
fax: 82 5775572
e-mail:
sekretariat@
krasniczyn.gmina.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.