Logo Gmina Kraśniczyn

Informacje na temat usuwania odpadów komunalnych

 

 

 

Wójt Gminy Kraśniczyn informuje, że z dniem 1 stycznia 2020 roku obowiązuje nowy rachunek, na który można dokonywać wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Numer konta: 33 8195 0009 2004 0070 0102 0057 Bank Spółdzielczy w Leśniowicach Oddział w Kraśniczynie.


Informacja o odbiorze odpadów tekstylko- włókienniczych


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Kraśniczyn w 2021 roku

 

Zasady selektywnej zbiórki odpadów

 

 

 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Kraśniczyn w 2020 roku

 

Zasady selektywnej zbiórki odpadów

ZawiadomienieHarmonogram odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Kraśniczyn w 2019 roku

 
 
INFORMACJA
 
Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Kraśniczyn NR XXXVIII/162/2013 z dnia 14 listopada 2013r opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w terminie do 15 dnia pierwszego miesiąca po kwartale , w którym za kolejne 3 miesiące powstał obowiązek ponoszenia opłaty, tj:
- za I kwartał do dnia 15 kwietnia ,
- za II kwartał do dnia 15 lipca,
- za III kwartał do dnia 15 października ,
- za IV kwartał do dnia 15 stycznia następnego roku
 
Nazwa Firmy Odbierającej odpady komunalne: 
 
 
Zawiadomienie
 

Wójt Gminy Kraśniczyn uprzejmie informuje, że  uchwałą Rady Gminy Kraśniczyn nr XXVI/123/2016  z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty – zostały ustalone nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Od 1 stycznia 2017 r. będą wynosić:

  • 8,00 zł. miesięcznie za osobę , w przypadku gdy odpady są zbierane w sposób selektywny,
  • 10,00 zł. miesięcznie za osobę, w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane w sposób nieselektywny.

Terminy wnoszenia opłat nie ulegają zmianie.

Zmiana stawek nie rodzi obowiązku składania nowej deklaracji. Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej zostanie poinformowany pisemnie o wysokości opłaty wyliczonej jako iloczyn nowej stawki i danych zawartych w dotychczasowej deklaracji. Zawiadomienia  zostaną dostarczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty.

Zawiadomienia takiego nie otrzymają ci właściciele nieruchomości, wobec których została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi. Takie osoby są zobowiązane do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi  z uwzględnieniem nowych stawek obowiązujących od 1 stycznia 2017 r.

Treść zawiadomienia wersja PDF

 
Harmonogram odbioru odpadów Komunalnych od mieszkańców
 
 
 
 
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowiska : 16, 89 
 
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do poprzedniego użycia następujących frakcji: papieru, mietali, tworzyw sztucznych i szkła [%] :  7,53
 
Dokumenty niezbędne do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
 
 
Uchwała nr XVI/92/2016 - w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
 
Uchwała nr XVI/91/2016 - w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektrycznej
 
Uchwała nr XVI/90/2016 - w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 
Uchwała nr XVI/89/2016 - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
 
Uchwała nr XVI/88/2016 - w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kraśniczyn
 
Uchwała nr XXXIII/133/2013 - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłat​
 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2013 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2015 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2016 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2017 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2018 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2019 r.


Informacja dotycząca odpadów komunalnych z terenu gminy Kraśniczyn za rok 2013

Informacja dotycząca odpadów komunalnych z terenu gminy Kraśniczyn za rok 2014

Informacja dotycząca odpadów komunalnych z terenu gminy Kraśniczyn za rok 2015

Informacja dotycząca odpadów komunalnych z terenu gminy Kraśniczyn za rok 2016

Informacja dotycząca odpadów komunalnych z terenu gminy Kraśniczyn za rok 2017

Informacja dotycząca odpadów komunalnych z terenu gminy Kraśniczyn za rok 2018

Informacja dotycząca odpadów komunalnych z terenu gminy Kraśniczyn za rok 2019

Wójt gminy zaprasza

Monika Grzesiuk

Przyjęcia interesantów:

w godzinach pracy Urzędu Gminy

Od poniedziałku do piątku

od 7:00 do 15:00

 

Urząd Gminy Kraśniczyn

ul. Kościuszki 21
22-310 Kraśniczyn
tel.: 82 5775511
fax: 82 5775572
e-mail:
sekretariat@
krasniczyn.gmina.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.