Logo Gmina Kraśniczyn

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Zgodnie z art. 9 c, w związku z art. 9 b ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391 działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kraśniczyn tworzy i prowadzi Wójt Gminy Kraśniczyn. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kraśniczyn obowiązany jest do uzyskania wpisu do rejestru. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje wójt Gminy Kraśniczyn na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawiera:

1.       nazwę firmy i adres siedziby, albo imię i nazwisko oraz adres przedsiębiorcy,

2.       numer identyfikacji podatkowej (NIP),

3.       numer identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,

4.       określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej należy dołączyć:

1.     Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wys. 50 zł. określonej w załączniku do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej w części I ust.36, pkt 9a (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.). Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy w dniu 1 stycznia 2012 r. posiadali zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych.

2.     Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Oświadczenie powinno zawierać: 

a) Nazwę firmy i adres jej siedziby, lub imię nazwisko i adres przedsiębiorcy; 

b)Oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

c) Podpis przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej do reprezentowania ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Aby zobaczyć rejestr kliknij ten link (rejestr wraz ze wzorem wniosku).

Wójt gminy zaprasza

Monika Grzesiuk

Przyjęcia interesantów:

w godzinach pracy Urzędu Gminy

Od poniedziałku do piątku

od 7:00 do 15:00

 

Urząd Gminy Kraśniczyn

ul. Kościuszki 21
22-310 Kraśniczyn
tel.: 82 5775511
fax: 82 5775572
e-mail:
sekretariat@
krasniczyn.gmina.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.