Logo Gmina Kraśniczyn

GOSPODARKA NISKOEMISYJNA W GMINIE KRAŚNICZYN – PLANOWANIE STRATEGICZNE

 
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KRAŚNICZYN


Gmina Kraśniczyn, w ramach przeprowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie konkursu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej, dostała dofinansowanie na realizację projektu pn: „Gospodarka niskoemisyjna w gminie Kraśniczyn - planowanie strategiczne”.
Głównym celem projektu jest opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kraśniczyn, który będzie kluczowym dokumentem regulującym działania gminy w zakresie ochrony i poprawy jakości powietrza, a także zmniejszenia zużycia energii zgodnie z wymogami unijnymi.
Dokument nakreśli działania w zakresie ograniczenia emisji, poprawy efektywności gospodarki oraz zwiększenia ilości energii z odnawialnych źródeł. Realizacja projektu obejmie swoim zakresem również stworzenie bazy danych inwentaryzacji CO2, niezbędne szkolenia dla pracowników oraz promocję projektu.

Podstawą opracowania efektywnego Planu jest inwentaryzacja zużycia energii i wynikającej z niego emisji  CO2 na terenie gminy. W związku z tym przygotowane zostały ankiety, które pozwolą na zebranie potrzebnych danych. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji zostaną sprecyzowane kierunki rozwoju przyczyniające się do realizacji wyznaczonych celów.

Uwaga!
Zadania ujęte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej będą miały większe szanse na uzyskanie dofinansowania projektu w ramach funduszy unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 na zadania inwestycyjne z zakresu efektywności energetycznej m.in. termomodernizację budynków oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii.

Zapraszamy do współudziału w tworzeniu Planu. W tym celu zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety na temat zużycia nośników energii, planowanych inwestycji związanych z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych.
Przekazane dane nie będą udostępnione publicznie. Opracowanie będzie zawierać jedynie zestawienia i wnioski z analizy zebranych informacji.
 

ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA ANKIET

Wypełnioną ankietą należy przesłać mailowo na adres: krasniczyn@op.pl lub przekazać osobiście w Urzędzie Gminy w Kraśniczynie, pok. nr 16. Ankietę w wersji papierowej można uzyskać, a potem złożyć, w Urzędzie Gminy w Kraśniczynie, pok. nr 16.

Termin składania wypełnionych ankiet upływa 19 grudnia 2014.
 
Dziękujemy za pomoc w opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kraśniczyn!
 
 
SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W KRAŚNICZYNIE W RAMACH PROJEKTU PN. „GOSPODARKA NISKOEMISYJNA W GMINIE KRAŚNICZYN – PLANOWANIE STRATEGICZNE”
W dn. 30.12.2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kraśniczynie odbyło się szkolenie dla pracowników Urzędu Gminy na temat problematyki związanej z przygotowaniem i wdrożeniem PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ.
Tematyka szkolenia obejmowała następujące zagadnienia:
 • Czym jest plan gospodarki niskoemisyjnej i skąd wynika potrzeba jego opracowania.
 • Struktura planu gospodarki niskoemisyjnej.
 • Metodologia tworzenia bazy danych i inwentaryzacji emisji CO2 na terenie gminy.
 • Cele strategiczne i szczegółowe, które gmina osiągnie dzięki realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej.
 • Działania do realizacji w latach 2015-2020 wraz ze wskazaniem źródeł dofinansowania i wskaźników monitoringu efektów działań.
 • Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej.
 • Procedury przetargowe, w tym wprowadzenie systemu zielonych zamówień publicznych.
 • Tworzenie i aktualizacja bazy danych.
 • W szkoleniu wzięło 10 pracowników związanych z tematyką obszarów gospodarki energetycznej, inwestycji, ochrony środowiska.

KONFERENCJA W RAMACH PROJEKTU PN. „GOSPODARKA NISKOEMISYJNA W GMINIE KRAŚNICZYN – PLANOWANIE STRATEGICZNE”
W dn. 30.12.2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kraśniczynie odbyła się konferencja z władzami gminy oraz pracownikami Urzędu Gminy poświęcona etapom tworzenia PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ. W trakcie konferencji zaprezentowano strukturę PGN, przedstawiono wyniki inwentaryzacji bazowej emisji gazów cieplarnianych, wskazano i omówiono działania z zakresu gospodarki niskoemisyjnej, praktycznych aspektów działań inwestycyjnych wpisujących się w realizację planu gospodarki niskoemisyjnej. 

ZAKOŃCZENIE PRAC ZWIĄZANYCH Z OPRACOWANIEM PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ 
W gminie Kraśniczyn zakończono prace związane z opracowaniem PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ. Dokument został wykonany w ramach projektu pn. „Gospodarka niskoemisyjna w gminie Kraśniczyn – planowanie strategiczne”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna; Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej w ramach konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013. PGN zawiera informacje o ilości wprowadzanych do powietrza pyłów i gazów cieplarnianych na terenie gminy i wskazuje propozycje konkretnych działań ograniczających te ilości mających m.in. wpływ na zmniejszenie zużycia energii w budynkach, w tym obiektach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprzez wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań związanych z oświetleniem ulic, poprawę jakości dróg, wpływającą na zmniejszenie zużycia paliw, a poprzez to spadek emisji substancji zanieczyszczających do środowiska. Ponadto uzyskane wyniki i ich opracowania w bezpośredni sposób będą przekładać się na wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w produkcji energii, pomoc w termomodernizacji obiektów budowlanych należących do mieszkańców, pomoc w wymianie źródeł ogrzewania budynków z węglowego na inne, charakteryzujące się mniejszą emisją gazów cieplarnianych, promocję i wdrażanie idei budownictwa energooszczędnego, edukację mieszkańców w zakresie OZE i efektywnego gospodarowania energią, jak przygotowanie samorządu lokalnego do pełnienia wzorcowej roli w zakresie efektywności energetycznej.

Wójt gminy zaprasza

Monika Grzesiuk

Przyjęcia interesantów:

w godzinach pracy Urzędu Gminy

Od poniedziałku do piątku

od 7:00 do 15:00

 

Urząd Gminy Kraśniczyn

ul. Kościuszki 21
22-310 Kraśniczyn
tel.: 82 5775511
fax: 82 5775572
e-mail:
sekretariat@
krasniczyn.gmina.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.