Logo Gmina Kraśniczyn

News

Zawiadomienie na XXV sesję Rady Gminy Kraśniczyn

12.01.2021

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z póź. zm.) zwołuję XXV sesję Rady Gminy Kraśniczyn, która odbędzie się dnia 15 stycznia 2021 r. o godz. 900 (piątek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjecie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 5. Wolne wnioski.
 6. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krasnostawskiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Kraśniczyn na 2022 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Gminy Kraśniczyn do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą nieruchomości lokalowej na czas oznaczony do 3 lat.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat.
 12. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stanowiskach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 13. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Rady Gminy Kraśniczyn, komisji stałych Rady Gminy oraz Komisji Rewizyjnej za 2020 r.
 14. Odpowiedzi na wolne wnioski.
 15. Komunikaty i Informacje.
 16. Zakończenie obrad.

Wójt gminy zaprasza

Monika Grzesiuk

Przyjęcia interesantów:

w godzinach pracy Urzędu Gminy

Od poniedziałku do piątku

od 7:00 do 15:00

 

Urząd Gminy Kraśniczyn

ul. Kościuszki 21
22-310 Kraśniczyn
tel.: 82 5775511
fax: 82 5775572
e-mail:
sekretariat@
krasniczyn.gmina.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.