Logo Gmina Kraśniczyn

Archiwum newsów, strona 14

Konwent-regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych z Samorządem Terytorialnym

17.09.2020

Informacja zamieszczona na prośbęLubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2020:
Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP) i przedstawicieli samorządu terytorialnego z woj. lubelskiego do udziału w Konwencie - Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych z Samorządem Terytorialnym i Gali III Sektora w ramach Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2020 (LFIP 2020), które odbędą się w dn. 22-23 września 2020 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie przy ul. Grottgera 2. Organizatorami wydarzenia są: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego i Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.
 
Ze względu na ograniczenia związane z sytuacją epidemiologiczną COVID-19 w kraju, tegoroczne 2-dniowe święto lubelskich organizacji pozarządowych odbędzie się częściowo w formie stacjonarnej oraz za pośrednictwem Internetu w formie telekonferencji on-line i webinariów tematycznych. W związku z tym w dn. 22 września 2020 r. w konferencji i uroczystej Gali III Sektora będzie mogło wziąć udział w formie stacjonarnej max. 60 przedstawicieli organizacji pozarządowych i administracji publicznej, zaś w dn. 23 września 2020 r. w formie stacjonarnej w części warsztatowej weźmie udział max. 30 osób (istnieje możliwość wybrania dwóch modułów warsztatowych, tj. po jednym w każdej sesji tematycznej). O zakwalifikowaniu do tej formy uczestnictwa decydować będzie kolejność zgłoszeń. Natomiast zapisy do udziału w wydarzeniu w formie on-line nie podlegają ograniczeniom liczby uczestników.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji uczestników:
http://rops.lubelskie.pl/wp-content/uploads/2020/09/Regulamin-uczestnictwa-Konwent-2020.pdf

Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez wypełnienie formularza elektronicznego:
do dn. 21 września 2020 r. do  godz. 12.00. 
Po otrzymaniu poprawnie wypełnionego zgłoszenia do uczestników zostaną rozesłane linki do wydarzenia.

Więcej informacji można uzyskać:
Tel.  81 528 76 44 

więcej

PROMOCJA DZIAŁALNOŚCI KGW W TVP LUBLIN

16.09.2020

   W dniu 14 września 2020r. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Brzezin wzięły udział w porannym programie "Między Wisłą a Bugiem" w TVP Lublin gdzie promowały działalność Kół Gospodyń Wiejskich.
Koło Gospodyń Wiejskich z Brzezin to historycznie najstarsza organizacja w naszej gminie. Z pięknymi tradycjami, bogatą historią i dużymi osiągnięciami.
O swoich dokonaniach i pasjach opowiedziały reprezentantki Koła: Elżbieta Sokół oraz Krystyna Ostrowska, dzielnie wspierane przez koleżanki Lidię Mochniej i Bożenę Kaluźniak. Panie zaprezentowały swoje talenty kulinarne, a także rękodzieło.
Jako Koło Gospodyń Wiejskich Panie z Brzezin od wielu lat dążą do wzmocnienia integracji środowiska lokalnego. Podejmują szereg działań, które mają na celu podkreślenie znaczenia kobiet w codziennym życiu środowisk wiejskich. Wspólnie pielęgnują i tworzą wspaniałą polską tradycję.
KGW w Brzezinach powstało w dniu 17 stycznia 1959 roku gdzie na zebraniu wiejskim z inicjatywy kobiet podjęto decyzje o zawiązaniu Koła. Tę datę uważa się za początek działalności KGW. Powołano wówczas cztery kierunki rozwoju: produkcja rolna, gospodarstwo domowe, opieka nad dzieckiem, kultura i oświata. W tak szerokim zakresie KGW działa od początku swojej działalności aż do dnia dzisiejszego. W dziedzinie gospodarstwo domowe prowadzone są okresowo kursy racjonalnego żywienia, kurs malarski, gotowania i wypieków. W przeszłości w okresie nasilonych prac żniwnych organizowane były ,,dziecińce” do opieki nad dziećmi z miejscowości Brzeziny. Zakup zabawek i wynagrodzenie opiekunów pokrywało Koło z własnych środków. Kultura i oświata to kolejna gałąź działalności. Od roku 1960 zaczął funkcjonować zespól teatralny, który ze swoim repertuarem odwiedził wszystkie miejscowości Gminy Kraśniczyn, a także Siennicy Różanej i Leśniowic. Dochód uzyskany z występów został przekazany na budowę sklepu i remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach. Obiekty te funkcjonują po dziś dzień. Opiekę nad budynkiem remizy sprawują strażacy, natomiast budynek sklepu po zakończeniu jego działalności przekazano do użytkowania dla KGW.
Od początku swojej działalności KGW jest też zespołem wokalnym, który występował na wielu okolicznościowych imprezach na terenie gminy, a nawet województwa. W roku 1977 zostaje założony w ramach KGW chór pod nazwą ,,Kalinki” a później ,,Brzezinianki”. W latach 80-tych w nagrodę za wysoki poziom i osiągnięcia, władze gminy zatrudniały do pracy z zespołem profesjonalnego nauczyciela i dyrygenta.
Przez ponad pół wieku występów KGW zgromadziło wiele nagród i dyplomów. Z ważniejszych osiągnięć należy wymienić:
- występ w polskim Radiu Lublin w 1984 r. (przy okazji Jubileuszu 25-lecia powstania koła),
-w roku 2006 KGW dostało Honorowa Odznakę za zasługi dla EUROREGIONU BUG oraz udział w eliminacjach wojewódzkich XL Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą,
-zespół ,,Brzezinianki” został nagrodzony w konkursie powiatu krasnostawskiego: ,,Kultura 2014” w kategorii Zespół Artystyczny 2013,
-wieloletni udział w konkursach wieńca dożynkowego na szczeblu gminnym, powiatowym, a także wojewódzkim,
-współpraca z organizacjami pozarządowymi m.in.: KGW od wielu lat współpracuje z Lokalna Grupa Działania ,,Krasnystaw PLUS” a także z WODR w Końskowoli
-udział w projekcie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ze środków UE w ramach Osi 4 LEADER Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 pozwolił na zakup strojów ludowych.
W roku 2020 zgłoszono i wpisano Koło Gospodyń Wiejskich w Brzezinach do Krajowego Rejestru KGW w ARiMR.

Wizyta w TVP Lublin była bardzo udana i mamy nadzieję, że nie ostatnia.

###gal-56###

Link do nagrania :
https://lublin.tvp.pl/49855888/14-wrzesnia-2020?fbclid=IwAR3jo4_iqcNQmItDvtbIzB1KEk72CwBnp2d9jhvSyfW33IOhAU7500_Gcb8

więcej

PIENIĄDZE Z PROMESY NA KONCIE GMINY KRAŚNICZYN

16.09.2020

    Przypominamy, że w dniu 1 lipca 2020r. Pani Wójt - Monika Grzesiuk odebrała z rąk Premiera Mateusza Morawieckiego oraz Ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina symboliczną promesę dla Gminy Kraśniczyn na kwotę 500.000zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
    Przyznane środki finansowe w ostatnim tygodniu wpłynęły już na rachunek bankowy gminy i zostaną wydatkowane na zadania inwestycyjne w Gminie Kraśniczyn.
Ponadto w ogłoszonym naborze złożony został kolejny wniosek o pomoc finansową.
 

więcej

ZAPROSZENIE DO BIBLIOTEKI

16.09.2020

    Gminna Biblioteka Publiczna w Kraśniczynie zaprasza wszystkie dzieci w wieku 3-6 lat do udziału w projekcie ,, Mała Książka - Wielki Człowiek '', realizowanego we współpracy z Instytutem Książki.

Celem projektu jest popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci w wieku przedszkolnym na terenie Polski.
* Warunkiem wzięcia udziału w projekcie jest zapisanie dziecka do Biblioteki *
Każde dziecko otrzyma Wyprawkę Czytelniczą składającą się z : książki dla dziecka, broszury dla rodziców oraz Karty Małego Czytelnika. Za każde wypożyczenie książki czytelnik otrzymuje 1 naklejkę. Po uzbieraniu 10 naklejek na Karcie czytelnik zostanie uhonorowany Dyplomem Małego Czytelnika.
Zachęcamy do odwiedzin naszej Biblioteki.

więcej

Narodowe Czytanie 2020 - ,, Balladyna’’ Juliusza Słowackiego

15.09.2020

  Gminna Biblioteka Publiczna w Kraśniczynie i Biblioteka Szkolna w Kraśniczynie włączyła się do ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania. Czytanie dramatu miało miejsce na boisku przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kraśniczynie. Wybrane fragmenty ,, Balladyny” czytały następujące osoby: Pani Wójt- Monika Grzesiuk, Pan Skarbnik- Andrzej Gierszon, Pani Dyrektor- Celina Czerniej, Pani Wicedyrektor Urszula Dorosz, Pani Wiceprzewodnicząca Jolanta Być, Pani Dyrektor Beata Zadrąg GBP, Pani Beata Badach- nauczyciel-bibliotekarz,  Pani Magda Sobieszczuk nauczyciel języka polskiego i uczennice: Oliwia Pastuszak i Paulina Branewska. W spotkaniu brali udział uczniowie klas: IV,V, VI, VII, VIII.  

 

Opracowała: Beata Zadrąg

więcej

ZAWIADOMIENIE NA XXI SESJĘ RADY GMINY KRAŚNICZYN

11.09.2020

            Zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XXI sesję Rady Gminy Kraśniczyn, która odbędzie się dnia 15 września 2020 r. o godz. 900 (wtorek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjecie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 5. Wolne wnioski.
 6. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2020 r.
 7. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wydania aktu o utworzeniu instytucji kultury.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Domu Kultury w Kraśniczynie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kraśniczyn do partnerstwa gmin i powiatów oraz pozostałych interesariuszy w celu utworzenia Lubelskiego Okręgu Przemysłu Rolno - Spożywczego.
 11. Informacja z realizacji Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kraśniczyn za 2019 r.
 12. Odpowiedzi na wolne wnioski.
 13. Komunikaty i Informacje.
 14. Zakończenie obrad.

więcej

Wójt gminy zaprasza

Monika Grzesiuk

Przyjęcia interesantów:

w godzinach pracy Urzędu Gminy

Od poniedziałku do piątku

od 7:00 do 15:00

 

Urząd Gminy Kraśniczyn

ul. Kościuszki 21
22-310 Kraśniczyn
tel.: 82 5775511
fax: 82 5775572
e-mail:
sekretariat@
krasniczyn.gmina.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.