Logo Gmina Kraśniczyn

Archiwum newsów, strona 31

Zawiadomienie na XVII sesję Rady Gminy Kraśniczyn

17.02.2020

    Zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z póź. zm.) zwołuję XVII sesję Rady Gminy Kraśniczyn, która odbędzie się dnia 19 lutego 2020 r. o godz. 900 (środa) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjecie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 5. Wolne wnioski.
 6. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2020 r.
 7. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krasnostawskiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Kraśniczyn na 2021 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych w gminie Kraśniczyn.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Kraśniczyn.
 12. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stanowiskach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 13. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Rady Gminy Kraśniczyn, komisji stałych Rady Gminy oraz Komisji Rewizyjnej za 2019 r.
 14. Odpowiedzi na wolne wnioski.
 15. Komunikaty i Informacje.

Zakończenie obrad.

więcej

Spotkanie Noworoczne

16.01.2020

    Monika Grzesiuk Wójt Gminy Kraśniczyn wprowadziła mieszkańców gminy w Nowy Rok 2020 organizując dnia 10 stycznia 2020 r. w sali  sportowej Szkoły Podstawowej w Kraśniczynie uroczyste spotkanie mieszkańców, przedstawicieli kościoła, władz państwowych, samorządowych, służb mundurowych przedsiębiorców, kół gospodyń wiejskich, strażaków, sołtysów. Świąteczno – noworocznego nastroju całej uroczystości nadał występ dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kraśniczynie oraz wystawa prac Uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy DPS w Żułowie.

Po serdecznym powitaniu do przybyłych Gości  Wójt Gminy skierowała swoje wystąpienie:

„Szanowni Państwo,

            spotykamy się w pierwszych dniach nowego 2020 roku i także w okresie najpiękniejszych bajkowych świąt Bożego Narodzenia – świąt, które kojarzą się nam z dobrocią i miłością, kiedy wszyscy składamy sobie życzenia.

            Spotykanie noworoczne to również okazja do podsumowania minionego 2019 roku, który dla gminy Kraśniczyn był bardzo intensywny, a dla mnie osobiście przepełniony nowymi doświadczeniami. Ten pierwszy rok na stanowisku Wójta Gminy był bardzo pracowity, ale też przyniósł nam wszystkim sukcesy.  Gmina zaczęła coraz skuteczniej sięgać po fundusze unijne, pozyskując znaczące środki europejskie.

            Kluczowe inwestycje gminne w tym roku skoncentrowały się przede wszystkim na III etapie robót wykończeniowych Domu Kultury z Punktem Informacji Turystycznej oraz Remizy Strażackiej w Kraśniczynie. Na ten cel otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 500 000 zł z RPO. Koszt całego zadania to 1 299 955,00 zł.

            Kolejne ważne inwestycje to te drogowe, których nie było w pierwotnym projekcie budżetu, a na które wydaliśmy w tym roku 1 146 994,02 zł, na które otrzymaliśmy dofinansowanie z FDS w wysokości 60% wartości inwestycji, tj. 707 526 zł. Dzięki tym środkom przebudowane zostały ul. Polna i ul. Parkowa w Kraśniczynie. Dzięki współpracy z Nadleśnictwem Krasnystaw poprawiony został stan nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Surhów za kwotę 35 000 zł. Poprawiliśmy również stan nawierzchni wielu dróg gminnych angażując własne środki finansowe w wys. ok. 50 000zł.

            Gmina Kraśniczyn stawia też na ekologię i rozwój turystyki. W latach 2019/2020 zrealizujemy kompleksową inwestycję w zakresie montażu 219 instalacji kolektorów słonecznych w ramach projektu „Energia odnawialna w Gminie Kraśniczyn”. Na terenie gminy w bieżącym roku powstała pierwsza farma fotowoltaiczna. Jestem też przekonana, że wykorzystamy potencjał powstającego zbiornika retencyjnego w Czajkach.

            Ważne inwestycje to również te zapewniające bezpieczeństwo mieszkańcom. Przy wsparciu środków zewnętrznych 8 Jednostek OSP skorzystało z dotacji na doposażenie w sprzęt ratowniczy. Byliśmy trzecią gminą w powiecie pod względem ich ilości. Gmina otrzymała również dotację w wysokości 50 tys. zł z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu ratującego życie i mienie. W tym miejscu chciałabym w sposób szczególny podziękować Panu Senatorowi Józefowi Zającowi oraz Pani Prorektor Beacie Fałdzie za osobiste zaangażowanie i pomoc w uzyskaniu tej dotacji. Zakupiony sprzęt będzie w dyspozycji 5 Jednostek OSP.

            Rok 2019 to również inwestycje w poprawę warunków bazy edukacyjnej naszej gminy. Chociaż nakłady na oświatę to znacząca pozycja w budżecie to w 2019r. zainwestowaliśmy nie tylko w rozwój oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej, ale też wykonaliśmy wiele prac remontowych na kwotę ok. 80.000zł. Na szkolenia w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych pozyskaliśmy grant w wysokości ok. 17 000 zł. Jako druga gmina w województwie otrzymaliśmy grant Komisji Europejskiej w programie WiFi4You w wysokości 15 000 euro na bezpłatny internet.

            Na koniec chciałaby bardzo wszystkim Państwu podziękować. Serdecznie dziękuję  przyjaciołom i sympatykom naszej gminy za codzienną współpracę, za Państwa wsparcie, zrozumienie, a także pomoc finansową, bo bez tego nie byłoby wielu inwestycji czy uroczystości zorganizowanych na tak wysokim poziomie. Dziękuję również wszystkim Pracownikom Urzędu Gminy za ciężką pracę, pomoc i poświęcenie w realizacji zamierzonych celów. Dziękuję Radnym, Sołtysom, Dyrektorom i Kierownikom jednostek organizacyjnych, oraz wszystkim Mieszkańcom naszej Gminy, którzy wspierają mnie w moich działaniach.

            Cieszę się, że Gmina Kraśniczyn się zmienia, rozwija, mam nadzieję, że na lepsze.

Szanowni Państwo,

            Za nami najpiękniejsze i najbardziej radosne święta, z bogatą tradycją i pięknymi kolędami.
Wszystkim Państwu życzę, aby atmosfera mijających Świąt Bożego Narodzenia towarzyszyła nam przez cały 2020 Rok. Niech zrozumienie oraz współpraca buduje Gminę Kraśniczyn i staje się źródłem radości, pokoju i optymizmu.

Celem spotkania była integracja mieszkańców, a także okazja by wymienić poglądy, powspominać o minionym czasie i nadziejach oraz potrzebach związanych z Nowym Rokiem.

Opracowała: Stanisława Suszyńska

więcej

Wójt gminy zaprasza

Monika Grzesiuk

Przyjęcia interesantów:

w godzinach pracy Urzędu Gminy

Od poniedziałku do piątku

od 7:00 do 15:00

 

Urząd Gminy Kraśniczyn

ul. Kościuszki 21
22-310 Kraśniczyn
tel.: 82 5775511
fax: 82 5775572
e-mail:
sekretariat@
krasniczyn.gmina.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.