Logo Gmina Kraśniczyn

Archiwum newsów, strona 32

Spotkanie Noworoczne

16.01.2020

    Monika Grzesiuk Wójt Gminy Kraśniczyn wprowadziła mieszkańców gminy w Nowy Rok 2020 organizując dnia 10 stycznia 2020 r. w sali  sportowej Szkoły Podstawowej w Kraśniczynie uroczyste spotkanie mieszkańców, przedstawicieli kościoła, władz państwowych, samorządowych, służb mundurowych przedsiębiorców, kół gospodyń wiejskich, strażaków, sołtysów. Świąteczno – noworocznego nastroju całej uroczystości nadał występ dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kraśniczynie oraz wystawa prac Uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy DPS w Żułowie.

Po serdecznym powitaniu do przybyłych Gości  Wójt Gminy skierowała swoje wystąpienie:

„Szanowni Państwo,

            spotykamy się w pierwszych dniach nowego 2020 roku i także w okresie najpiękniejszych bajkowych świąt Bożego Narodzenia – świąt, które kojarzą się nam z dobrocią i miłością, kiedy wszyscy składamy sobie życzenia.

            Spotykanie noworoczne to również okazja do podsumowania minionego 2019 roku, który dla gminy Kraśniczyn był bardzo intensywny, a dla mnie osobiście przepełniony nowymi doświadczeniami. Ten pierwszy rok na stanowisku Wójta Gminy był bardzo pracowity, ale też przyniósł nam wszystkim sukcesy.  Gmina zaczęła coraz skuteczniej sięgać po fundusze unijne, pozyskując znaczące środki europejskie.

            Kluczowe inwestycje gminne w tym roku skoncentrowały się przede wszystkim na III etapie robót wykończeniowych Domu Kultury z Punktem Informacji Turystycznej oraz Remizy Strażackiej w Kraśniczynie. Na ten cel otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 500 000 zł z RPO. Koszt całego zadania to 1 299 955,00 zł.

            Kolejne ważne inwestycje to te drogowe, których nie było w pierwotnym projekcie budżetu, a na które wydaliśmy w tym roku 1 146 994,02 zł, na które otrzymaliśmy dofinansowanie z FDS w wysokości 60% wartości inwestycji, tj. 707 526 zł. Dzięki tym środkom przebudowane zostały ul. Polna i ul. Parkowa w Kraśniczynie. Dzięki współpracy z Nadleśnictwem Krasnystaw poprawiony został stan nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Surhów za kwotę 35 000 zł. Poprawiliśmy również stan nawierzchni wielu dróg gminnych angażując własne środki finansowe w wys. ok. 50 000zł.

            Gmina Kraśniczyn stawia też na ekologię i rozwój turystyki. W latach 2019/2020 zrealizujemy kompleksową inwestycję w zakresie montażu 219 instalacji kolektorów słonecznych w ramach projektu „Energia odnawialna w Gminie Kraśniczyn”. Na terenie gminy w bieżącym roku powstała pierwsza farma fotowoltaiczna. Jestem też przekonana, że wykorzystamy potencjał powstającego zbiornika retencyjnego w Czajkach.

            Ważne inwestycje to również te zapewniające bezpieczeństwo mieszkańcom. Przy wsparciu środków zewnętrznych 8 Jednostek OSP skorzystało z dotacji na doposażenie w sprzęt ratowniczy. Byliśmy trzecią gminą w powiecie pod względem ich ilości. Gmina otrzymała również dotację w wysokości 50 tys. zł z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu ratującego życie i mienie. W tym miejscu chciałabym w sposób szczególny podziękować Panu Senatorowi Józefowi Zającowi oraz Pani Prorektor Beacie Fałdzie za osobiste zaangażowanie i pomoc w uzyskaniu tej dotacji. Zakupiony sprzęt będzie w dyspozycji 5 Jednostek OSP.

            Rok 2019 to również inwestycje w poprawę warunków bazy edukacyjnej naszej gminy. Chociaż nakłady na oświatę to znacząca pozycja w budżecie to w 2019r. zainwestowaliśmy nie tylko w rozwój oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej, ale też wykonaliśmy wiele prac remontowych na kwotę ok. 80.000zł. Na szkolenia w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych pozyskaliśmy grant w wysokości ok. 17 000 zł. Jako druga gmina w województwie otrzymaliśmy grant Komisji Europejskiej w programie WiFi4You w wysokości 15 000 euro na bezpłatny internet.

            Na koniec chciałaby bardzo wszystkim Państwu podziękować. Serdecznie dziękuję  przyjaciołom i sympatykom naszej gminy za codzienną współpracę, za Państwa wsparcie, zrozumienie, a także pomoc finansową, bo bez tego nie byłoby wielu inwestycji czy uroczystości zorganizowanych na tak wysokim poziomie. Dziękuję również wszystkim Pracownikom Urzędu Gminy za ciężką pracę, pomoc i poświęcenie w realizacji zamierzonych celów. Dziękuję Radnym, Sołtysom, Dyrektorom i Kierownikom jednostek organizacyjnych, oraz wszystkim Mieszkańcom naszej Gminy, którzy wspierają mnie w moich działaniach.

            Cieszę się, że Gmina Kraśniczyn się zmienia, rozwija, mam nadzieję, że na lepsze.

Szanowni Państwo,

            Za nami najpiękniejsze i najbardziej radosne święta, z bogatą tradycją i pięknymi kolędami.
Wszystkim Państwu życzę, aby atmosfera mijających Świąt Bożego Narodzenia towarzyszyła nam przez cały 2020 Rok. Niech zrozumienie oraz współpraca buduje Gminę Kraśniczyn i staje się źródłem radości, pokoju i optymizmu.

Celem spotkania była integracja mieszkańców, a także okazja by wymienić poglądy, powspominać o minionym czasie i nadziejach oraz potrzebach związanych z Nowym Rokiem.

Opracowała: Stanisława Suszyńska

więcej

Środki pomocowe dla KGW

13.01.2020

   8 stycznia 2020 r. w Starostwie Powiatowym odbyło się zebranie w sprawie konkursu skierowanego do partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Uczestniczyli w nim wójtowie gmin z terenu naszego powiatu, gminni koordynatorzy Kół Gospodyń Wiejskich, a także same przedstawicielki KGW.

   Spotkanie otworzył wicestarosta Marek Nowosadzki, który w imieniu starosty Andrzeja Leńczuka, Zarządu Powiatu i swoim przekazał życzenia noworoczne, a także zachęcił do korzystania z możliwości rozwoju w ramach współpracy w zakresie rzeczonego konkursu. Następnie oddał głos przedstawicielowi inicjatora spotkania – Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Pani Agnieszka Siwek przedstawiła zebranym niuanse dotyczące możliwości rejestracji KGW jako partnerów KSOW, zakresu tematycznego składanych wniosków, a także samego konkursu na realizację operacji, na które łącznie przeznaczono 810 tysięcy zł.

   Gminę Kraśniczyn na spotkaniu reprezentowały Panie z KGW Kolonia - Bończa.

więcej

Tak świętowaliśmy Święto Trzech Króli w Kraśniczynie

13.01.2020

    Tradycyjnie już Święto Trzech Króli w gminie Kraśniczyn rozpoczęła Msza Święta w Kościele Parafialnym p.w. św. Piotra i Pawła w Starej Wsi. Następnie Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kraśniczynie zaprezentowały przedstawienie Jasełkowe, które bardzo pięknie wpisało się w okres Świąt Bożego Narodzenia.
    Serdecznie gratulujemy młodym Wykonawcom oraz dziękujemy Ks. Proboszczowi Zygmuntowi Klichowi za kultywowanie tej pięknej tradycji z okazji Święta Trzech Króli.

 

więcej

Obrady Zarządu Gminnego OSP

31.12.2019

   W dniu 30 grudnia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Kraśniczynie.

   W posiedzeniu udział wzięli: Wójt Gminy Kraśniczyn Monika Grzesiuk, przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie i zarazem Komendant Gminny OSP Mirosław Wójcik, Wiceprezes ZOP ZOSP RP w Krasnymstawie Zbigniew Ostrowski oraz Prezesi i Naczelnicy Jednostek OSP z terenu gminy.

   Obrady, którym przewodniczył Prezes Zarządu Oddziału Gminnego druh Marian Książek poświęcone były przygotowaniu do kampanii sprawozdawczej w jednostkach OSP z terenu gminy za okres działalności w 2019 r.

   Wójt Gminy Kraśniczyn Monika Grzesiuk na wstępie poinformowała Strażaków o planie podziału środków budżetowych na 2020r. przeznaczonych na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową. Podsumowała też rok 2019 w kwestii dotacji otrzymanych przez miejscowe straże, gdzie gmina Kraśniczyn ulokowała się jako trzecia w powiecie pod względem ilości otrzymanych dotacji. Następnie podziękowała także Druhom Strażakom za ich za poświęcenie w ratowaniu życia i mienia mieszkańców gminy i powiatu oraz za ich zaangażowanie przy organizacji uroczystości i świąt parafialnych. Na koniec Wójt życzyła zdrowia oraz wszystkiego najlepszego dla Druhów i ich najbliższych na nowy 2020 rok.

   Na zakończenie posiedzenia wszyscy jego uczestnicy podzielili się opłatkiem i złożyli życzenia noworoczne.

 

więcej

Wójt gminy zaprasza

Monika Grzesiuk

Przyjęcia interesantów:

w godzinach pracy Urzędu Gminy

Od poniedziałku do piątku

od 7:00 do 15:00

 

Urząd Gminy Kraśniczyn

ul. Kościuszki 21
22-310 Kraśniczyn
tel.: 82 5775511
fax: 82 5775572
e-mail:
sekretariat@
krasniczyn.gmina.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.