Logo Gmina Kraśniczyn

Archiwum newsów, strona 33

Super Mikołaje Super Tygodnia

24.12.2019

    W dniu 14 grudnia 2019r. jak co roku Redakcja Super Tygodnia organizowała uroczyste wręczanie prezentów mikołajkowych w akcji Super Mikołaje. W tegorocznej akcji  wzięła również udział Pani Monika Grzesiuk - Wójt Gminy Kraśniczyn, która została Super Mikołajem i nagrodziła wymarzonym prezentem małą Marcelinkę. Pani Wójt podziękowała również innym dzieciom za piękne listy, które zostały w tym roku po raz pierwszy do niej skierowane.

    Pani Redaktor Naczelnej Super Tygodnia Wandzie Jaroszczuk serdecznie dziękujemy za tak cenną inicjatywę oraz za najwspanialszego Mikołaja o jakim dzieci zawsze marzą.

więcej

Opłatek samorządowy

24.12.2019

    20 grudnia br. w sali refektarza muzeum regionalnego odbył się opłatek samorządowy zorganizowany przez starostę krasnostawskiego Andrzeja Leńczuka i burmistrza Krasnegostawu Roberta Kościuka.

    W części artystycznej wystąpiła młodzież z Młodzieżowego Domu Kultury. Na koniec starosta Leńczuk podziękował wszystkim za przybycie, wspólne „przełamanie się” opłatkiem i jeszcze raz życzył wesołych świąt.

   Gminę reprezentowała Pani Maria Szpak - Przewodnicząca Rady Gminy Kraśniczyn.

więcej

Informacja Wójta Gminy

24.12.2019

Szanowni Państwo,
    W dniu 19.12.2019 r.  w Ministerstwie Sprawiedliwości razem ze Skarbnikiem Panem Andrzejem Gierszonem oraz Prezesem Marianem Książkiem podpisaliśmy umowę na przekazanie wsparcia z Funduszu Sprawiedliwości dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Do strażaków ochotników z Gminy Kraśniczyn jeszcze w tym roku trafi 50 tys. zł na zakup nowoczesnego sprzętu ratowniczego. Doposażone zostały Jednostki OSP z Kraśniczyna, Brzezin, Surhowa, Bończy i Drewnik. Strażacy z OSP zasługują na jak najlepszy sprzęt, ponieważ to właśnie Oni ratują nasze życie i mienie, narażając swoje własne.

 

więcej

Zawiadomienie na XV sesję Rady Gminy Kraśniczyn

20.12.2019

    Zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z póź. zm.) zwołuję XV sesję –  nadzwyczajną Rady Gminy Kraśniczyn, która odbędzie się dnia 23 grudnia 2019 r. o godz. 900 (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjecie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 r.
 5. Komunikaty i Informacje.
 6. Zakończenie obrad.

więcej

INFORMACJA WÓJTA GMINY

13.12.2019

Szanowni Państwo,
w związku z licznymi pytaniami dot. odpadów, a w szczególności kwestii braku worków na odpady na kolejny okres rozliczeniowy - uprzejmie wyjaśniam, że dotychczasowemu przedsiębiorcy kończy się umowa na odbiór odpadów z dniem 31-12-2019r.W dniu 17 grudnia 2019r. planowane jest rozstrzygnięcie przetargu i wyłonienie wykonawcy na kolejny 2020 rok. Nowy wykonawca po podpisaniu umowy dostarczy Mieszkańcom worki na odpady oraz nowy harmonogram odbioru odpadów.

więcej

WYSTAWA PRAC UCZESTNIKÓW WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ w Żułowie

13.12.2019

    W dniu 11 grudnia 2019 r. w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Krasnymstawie miała miejsce WYSTAWA PRAC UCZESTNIKÓW WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ w Żułowie. Oprócz pięknych prac wykonanych przez uczestników Warsztatów wysłuchaliśmy również wierszy Pani Edyty Przybysz, na co dzień mieszkającej w Domu Nadziei w Żułowie. Największą jednak ucztę dla zmysłów przygotował Chór "SŁONECZNY KRĄG", który zaprezentował wiele pieśni religijnych wprowadzając wszystkich w czas Bożego Narodzenia.
 

więcej

Zawiadomienie na XIV sesję Rady Gminy Kraśniczyn

12.12.2019

    Zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z póź. zm.) zwołuję XIV sesję Rady Gminy Kraśniczyn, która odbędzie się dnia 18 grudnia 2019 r. o godz. 900 (środa) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjecie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 5. Wolne wnioski.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2020 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Kraśniczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy i komisji stałych Rady Gminy na rok 2020.
 14. Odpowiedzi na wolne wnioski.
 15. Komunikaty i Informacje.
 16. Zakończenie obrad.

więcej

INFORMACJA WÓJTA GMINY

12.12.2019

    Gmina Kraśniczyn jest jednym z samorządów, które uzyskały w 2019 r. wsparcie finansowe w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na zadania drogowe. Wartość całego dofinansowania to 707 526,00zł.

    W roku bieżącym zrealizowano już jedną z inwestycji tj. Przebudowę drogi gminnej Nr 109983L, ul. Polna w miejscowości Kraśniczyn. W bieżącym tygodniu rozpoczęły się prace przygotowawcze do drugiego zadania - przebudowy ul. Parkowej również w miejscowości Kraśniczyn. Na to zadanie gmina otrzymała wsparcie w wysokości 60% wartości inwestycji.
    Wykonawca, tj. BG CONSTRUCTION z Wólki Tarnowskiej rozpoczął już prace na ul. Parkowej, które zakończą się ostatecznie w roku 2020. Projekt zakłada wykonanie: poszerzenia jezdni do 5,5mb oraz wykonanie nowych warstw asfaltowych; wykonanie pobocza o szerokości 1mb z kruszywa po prawej stronie drogi, chodnika o szerokości 2,06 m na odcinku od mostu na rzece Wojsławka do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 843, zjazdów na posesje oraz oświetlenia. W związku z prowadzonymi pracami prosimy Mieszkańców i użytkowników tej drogi o wyrozumiałość.
Za utrudnienia przepraszamy!

więcej

Wójt gminy zaprasza

Monika Grzesiuk

Przyjęcia interesantów:

w godzinach pracy Urzędu Gminy

Od poniedziałku do piątku

od 7:00 do 15:00

 

Urząd Gminy Kraśniczyn

ul. Kościuszki 21
22-310 Kraśniczyn
tel.: 82 5775511
fax: 82 5775572
e-mail:
sekretariat@
krasniczyn.gmina.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.