Logo Gmina Kraśniczyn

Archiwum newsów, strona 35

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO W II OKRESIE 2019 ROKU

17.07.2019

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO W II OKRESIE 2019 ROKU

Wójt Gminy Kraśniczyn informuje, że od dnia 1 do 31 sierpnia 2019 r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Gminy Kraśniczyn, pok. nr 6.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (nowy wzór wniosku!).
  • faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.,
  • w przypadku hodowców bydła dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta w  ostatnim dniu każdego miesiąca 2018 r.
  • w przypadku dzierżawy do wniosku wymagane jest dołączenie oświadczenia.

Limit zwrotu podatku w II okresie 2019 r. wynosi: po odjęciu kwoty wypłaty w I okresie (100,00 zł * ilość ha użytków rolnych) + (30* średnia roczna liczba DJP w 2018 r.)

Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2019 roku – 100 l
Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego w 2019 roku – 1,00 zł

 

Dokumenty do pobrania:

 

Wzór wniosku ("aktywny" pdf)

Procedura zwrotu w roku 2019 (pdf)

Oświadczenie o gruntach dzierżawionych (doc)

więcej

System SMS-owego powiadamiania

16.07.2019

 

INFORMACJA

 

Wójt Gminy Kraśniczyn informuje o uruchomieniu serwisu informacyjnego o nazwie "System SMS-owego Powiadamiania". Ideą funkcjonowania serwisu jest przekazywanie mieszkańcom gminy:

- informacji alarmowych i kryzysowych o zagrożeniach, które mogą występować na terenie gminy;

- informacji o utrudnieniach, które mogą istotnie dezorganizować sytuację w regionie;

- informacji o ważnych sprawach związanych z działalnością Gminy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasady rejestracji lub wyrejestrowania w Systemie SMS- owego Powiadamiania:

a) Rejestracja w Usłudze polega na wysłaniu wiadomość na nr: 661003379 o treści:: GMINA KOMUNIKAT. Wyrejestrowanie z Usługi wygląda tak samo jak procedura rejestracyjna z pkt. a. Po poprawnym wysłaniu smsa rejestrującego/wyrejestrowującego, mieszkaniec dostanie informację zwrotną o zarejestrowaniu lub wyrejestrowaniu z kanału informacyjnego;

b) Wypełnieniu formularza oświadczenia. Wypełnione formularze powinny być dostarczone do siedziby Urzędu Gminy Kraśniczyn ul. Kościuszki 21, 22-310 Kraśniczyn.

 

 

ZGODA

Wysyłając sms-a rejestracyjnego użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie sms-owych wiadomości wysyłanych z Urzędu Gminy Kraśniczyn.

 

Obowiązek informacyjny dotyczący funkcjonowania Systemiu SMS-owego powiadamiania

mieszkańców Gminy Kraśniczyn

 

Na podstawie art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetawarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE jako "RODO" informujemy Panią/Pana o sposobie i celu w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych.

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kraśniczyn z siedzibą w Kraśniczynie, ul. Kościuszki 21, 22-310 Kraśniczyn;

2) w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem e-mail: iod@pcat.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zarejestrowania w Systemie SMS-owego powiadamiania mieszkańców Gminy Kraśniczyn na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.);

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane  do czasu cofnięcia zgody;

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych;

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej ich niepodanie będzie skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia;

9) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Załączniki do pobrania:

Zarządzenie Wójta Gminy Kraśniczyn

więcej

Informacja zamieszczona na prośbę Stowarzyszenia im. Teresy Kras

15.07.2019

Szanowni Państwo

W związku z otrzymanym dofinansowaniem Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników niniejszym przedstawiamy przygotowaną dla Państwa propozycję kolonii dla dzieci rolników:

Miejsce: Biały Dunajec (k. Zakopanego) 

termin:  11.08.2019 – 21.08.2019

liczba miejsc: 10

opłata za 1 dziecko: 400 zł

Zapraszamy do podjęcia współpracy – przeprowadzenie rekrutacji uczestników kolonii wśród mieszkańców Państwa gminy.

Transport na kolonie i z kolonii odbywa się autokarem – miejsce zbiórki zostanie wyznaczone na terenie Państwa gminy.

więcej

Obchody 20-lecia samorządu powiatowego

05.07.2019

    24 czerwca bieżącego roku w krasnostawskiej restauracji „Zamkowa” odbyła się okolicznościowa sesja Rady Powiatu w Krasnymstawie. Zorganizowano ją z okazji jubileuszu dwudziestolecia Powiatu Krasnostawskiego.

    Uroczystość rozpoczął przewodniczący Rady Powiatu Witold Boruczenko, który powitał wszystkich zebranych i otworzył sesję. Następnie odśpiewano hymn państwowy, po czym miał miejsce wykład okolicznościowy dr Jerzego Ternesa z Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Tematem wystąpienia był „Krasnystaw jako stolica powiatu od średniowiecza do XX wieku”, podczas którego omówione zostały losy powiatu krasnostawskiego od początku jego istnienia do czasów współczesnych, a także jak w ciągu wieków kształtowały się kompetencje powiatu jako szczebla organizacji administracji krajowej.

   Po wykładzie nastąpiło wręczenie pamiątkowych dyplomów Radnym Rady Powiatu w Krasnymstawie wszystkich kadencji. Odznaczenia te wręczyli przewodniczący Witold Boruczenko i starosta Andrzej Leńczuk. Po wręczeniu wszystkich dyplomów zarezerwowano czas na wystąpienia gości. Głos zabrała m.in. Pani Poseł Teresa Hałas, która wspominała swoją obecność w strukturach rady krasnostawskiego powiatu, co zaowocowało odpowiednimi fundamentami w jej dalszej pracy na szczeblu centralnym. Pani Poseł wręczyła także piękną figurkę drzewa szczęścia, którego symbolikę porównała właśnie do pracy starostwa w społeczeństwie. Upominek wręczyli także przedstawiciele służb mundurowych, którzy dziękowali za lata owocnej współpracy na rzecz bezpieczeństwa obywateli.

    Na zakończenie wszyscy uczestnicy wysłuchali koncertu okolicznościowego w wykonaniu „Trio Beethovenowskiego”.

więcej

Sesja sołtysów

05.07.2019

    Na wniosek Wójta Gminy Kraśniczyn w dniu 2 lipca 2019r. odbyła się nadzwyczajna SESJA SOŁTYSÓW.

    Sesję otworzyła Pani Wójt Monika Grzesiuk.

    Następnie zgodnie z zaproponowanym porządkiem omówiła szczegółowo kwestie związane z problemem Afrykańskiego Pomoru Świń, które zostały wcześniej przekazane na posiedzeniu Zespołów Zarządzania Kryzysowego szczebla powiatowego i gminnego.

    Kolejnym tematem była aktualna sytuacja pogodowa. W związku z ogromną falą upałów Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przekazało rekomendacje dla jednostek administracyjnych różnego szczebla. Pani Wójt poinformowała Sołtysów o zadaniach rekomendowanych dla samorządów gminnych. Ponadto prosiła o przekazywanie na bieżąco informacji o wystąpieniu ewentualnych niepożądanych zdarzeń, aby móc na nie szybko reagować.

    Kolejną omawianą sprawą była kwestia organizacji Gminnych Dożynek, które zaplanowane są na 18 sierpnia 2019r. w Kraśniczynie, a także zbliżających się wyborów do Izby Rolniczej wyznaczonych na 28.07.2019r.

    Dodatkowo w Sesji na prośbę Pani Wójt wzięli udział Kierownicy Referatów UG Pan Marian Książek i Pan Edward Wypych w celu omówienia bieżących spraw.

więcej

KOMUNIKAT DOT. KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

05.07.2019

    Informuje się Mieszkańców Gminy Kraśniczyn, którzy uczestniczyli w projekcie „ Energia odnawialna w gminie Kraśniczyn” w ramach RPO WL 2007-2013, że z dniem 01.07.2019r. upłynął okres gwarancji dla zainstalowanych kolektorów słonecznych. W związku z powyższym usterki i wady należy realizować we własnym zakresie, ponieważ zobowiązania Gminy z tego tytułu wygasły. Jednak w trosce o dobro Mieszkańców - Gmina chętnie udostępni kontakt do Firmy zajmującej się serwisowaniem tego rodzaju instalacji oraz doraźnie pomoże w kontakcie i rozwiązaniu kwestii awarii. Ponadto po upływie 5 lat od dnia pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność końcową nastąpi przekazanie instalacji w formie określonej w umowie, jaką podpisał każdy z Mieszkańców uczestniczących w projekcie.

więcej

Wójt gminy zaprasza

Monika Grzesiuk

Przyjęcia interesantów:

w godzinach pracy Urzędu Gminy

Od poniedziałku do piątku

od 7:00 do 15:00

 

Urząd Gminy Kraśniczyn

ul. Kościuszki 21
22-310 Kraśniczyn
tel.: 82 5775511
fax: 82 5775572
e-mail:
sekretariat@
krasniczyn.gmina.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.