Logo Gmina Kraśniczyn

Archiwum newsów, strona 39

Projekt „Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Kraśniczyn poprzez utworzenie klubu seniora – Koło Aktywizacji Społecznej”

06.09.2019

Projekt  „Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Kraśniczyn poprzez utworzenie klubu seniora – Koło Aktywizacji Społecznej”

 

Projekt   „Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Kraśniczyn poprzez utworzenie klubu seniora – Koło Aktywizacji Społecznej” jest realizowany w okresie od 2019.06.03 do 2020.12.31 przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach/Dom Pomocy Społecznej w Żułowie pn. Zakład Opiekuńczo - Rehabilitacyjny dla Niewidomych Kobiet w partnerstwie z Gminą Kraśniczyn.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Priorytet 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób starszych, niesamodzielnych z gminy Kraśniczyn oraz poprawa dostępności do usług społecznych użyteczności publicznej poprzez utworzenie klubu seniora do 31.12.2020r.

 

Projekt skierowany jest do 15 osób (12 kobiet, 3 mężczyzn).

Komisja Rekrutacyjna (skład: specjaliści ds. promocji i rekrutacji, koordynator projektu, pracownik GOPS w Kraśniczyn, psycholog) zdecyduje o zakwalifikowaniu do projektu na podstawie kryteriów obligatoryjnych i dodatkowych.

 

Kryteria obligatoryjne:

 

1. Miejsce zamieszkania (Gm. Kraśniczyn)

2. Wiek K/M (starsze po zakończeniu aktywności zawodowej)

3. Niesamodzielność (oświadczenie)

 

Kryteria dodatkowe (za spełnienie przyznany punkt):

 

1. Niepełnosprawność (na podstawie zaświadczenia)

2. K/M niedowidzące (oświadczenie)

3. Korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej (oświadczenie)

4. Korzystanie z POPŻ (oświadczenie)

5. Bezdomność lub wykluczenie z dostępu do mieszkań zgodnie z wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacja programów operacyjnych na lata 2014-2020 (oświadczenie)

6. Płeć

 

Beneficjenci w ramach projektu otrzymują wsparcie:

 • zajęcia aktywizujące i terapeutyczne w formie: 
 • jednodniowej wycieczki
 • zajęć plastycznych
 • zajęć z robótek ręcznych i tkactwa,
 • zajęć z rękodzieła,
 • zajęć z ceramiki,
 • zajęć kulinarnych,
 • zajęć z obsługi komputera,
 • poradnictwa psychologicznego,
 • zajęć z edukacji zdrowotnej,
 • zajęć z kultury fizycznej,
 • zajęć kulturalnych z wyjściami do kin i teatrów
 • transport do klubu seniora i na wycieczki
 • materiały niezbędne do zajęć
 • obiady w dniu obecności w klubie seniora i na wycieczkach
 • w przerwach zajęciowych kawa, herbata, ciastka

 

Partner Gmina Kraśniczyn jest odpowiedzialny za realizację następujących zadań określonych w projekcie:

 1. promocję projektu m.in. umieszczenie informacji na stronie Partnera, przekazanie informacji i materiałów promocyjnych (otrzymanych od Partnera wiodącego) potencjalnym uczestnikom projektu, umieszczenie plakatów promujących projekt w siedzibie Partnera, innych jednostek podległych Partnerowi oraz w miejscach dostępnych dla potencjalnych uczestników projektu;
 2. nabór i rekrutację 15 uczestników projektu
 3. nadzór nad rekrutacją do projektu
 4. podejmowanie działań zaradczych w celu zrekrutowania wymaganej liczby uczestników projektu;
 5. pozyskanie i archiwizacja dokumentacji związanej z realizacją zadania promocja i rekrutacja uczestników
 6. przekładanie informacji we wskazanych przez Partnera Wiodącego terminach niezbędnych do złożenia wniosków o płatność

 

Załączniki:

 

więcej

RADOŚĆ W GMINIE KRAŚNICZYN

20.08.2019

Zboża zebrane, żniwa zakończone, czas na zasłużone świętowanie.

            Uroczyste dziękczynienie za plony w naszej gminie odbyło się tradycyjnie na stadionie sportowym w Starej Wsi. Dożynki były pełne słońca i atrakcji, co zapewne zachęciło całe rodziny do przybycia na tę uroczystość.

             Msza święta polowa w intencji rolników celebrowana była  przez proboszczów wszystkich parafii z terenu gminy. Homilię głosił ks. prof. Antoni Tronina – kapelan sióstr z DPS Żułów, który przypomniał wiernym jak mamy żyć, służyć Bogu i drugiemu człowiekowi.  Ponadto dziękował Bogu za plony tej ziemi.

 Szacunek i uznanie dla ciężkiej pracy rolników, po wystąpieniu Moniki Grzesiuk Wójt Gminy Kraśniczyn, okazali również w swoich przemówieniach goście:  Józef Zając Senator RP,  Lucjan Cichosz Poseł na Sejm RP oraz   Grzegorz Lipa przedstawiciel  Wojewody Lubelskiego.

            Przepiękną ucztą dla oczu wszystkich były wieńce dożynkowe uwite prze panie ze wszystkich kół gospodyń wiejskich i przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej (11 wieńców tradycyjnych i 2 współczesne). Misterne wykonanie i piękno  wieńców spowodowały, że w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy wybór był bardzo prosty – wszystkie otrzymały równorzędne miejsce i wszystkie zostały nagrodzone nagrodami pieniężnymi przez Monikę Grzesiuk Wójt Gminy Kraśniczyn oraz  nagrodami rzeczowymi przez zaprzyjaźnioną firmę i sponsora – Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Chełmie.

            Nie mniejszą radość zapewniły wszystkim występy artystyczne dzieci z miejscowej szkoły oraz występy  zespołów muzycznych. Zapewne na długo w pamięci wielu osób pozostaną słowa  wiersza  Jana Siudy przepięknie recytowanego  przez 6 – letniego Szymona z Bończy:

DOŻYNKI

Skoszone zboża, sprzątnięte ziarna,
wkrótce z jesienią przyjdzie spotkanie,
(…)
Za plon dorodny w kłosach schowany,
niebu i Bogu trzeba dziękować.
Za dzień pogodny na żniwa dany,
w którym na polu przyszło pracować.
(…)
Niechaj dla wszystkich wystarczy chleba,
a ziemia hojnie plonem darzy.
 

            Monika Grzesiuk Wójt Gminy i Maria Szpak Przewodnicząca Rady Gminy zapewniają, że świętowanie z rolnikami to przyjemność, tym bardziej, że tak licznie przybyli ze swoimi rodzinami i bawili się przy muzyce i gwiazdach na niebie do  późnych godzin wieczornych.

więcej

Wójt gminy zaprasza

Monika Grzesiuk

Przyjęcia interesantów:

w godzinach pracy Urzędu Gminy

Od poniedziałku do piątku

od 7:00 do 15:00

 

Urząd Gminy Kraśniczyn

ul. Kościuszki 21
22-310 Kraśniczyn
tel.: 82 5775511
fax: 82 5775572
e-mail:
sekretariat@
krasniczyn.gmina.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.