Logo Gmina Kraśniczyn

Archiwum newsów, strona 40

Szczególny dzień w Drewnikach

22.07.2019

    Dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Drewnikach 13 lipca 2019 r. był dniem szczególnym. Tego dnia  strażacy świętowali jubileusz 70 – lecia OSP w Drewnikach oraz nadanie sztandaru tej jednostce. Uroczystość odbyła się w przemiłej symbiozie z Paniami z Koła Gospodyń Wiejskich i z mieszkańcami Drewnik przy pięknej, słonecznej pogodzie i muskającym, wszystkich obecnych, spokojnym wietrze.

    Na placu przy remizie OSP uroczystość zgromadziła też przemiłych gości, pododdziały  i poczty sztandarowe oraz  rodziny strażaków.

    Wydarzenie rozpoczęło się od polowej mszy świętej odprawionej przez ks. kan. Zygmunta Klicha z udziałem ks.kan. dr Andrzeja Krasowskiego i ks. kan. Janusza Rynia. Homilię wygłosił ks. kan. Henryk Kozyra. W uroczystościach wzięli udział: Posłowie na Sejm RP Teresa Hałas i Lucjan Cichosz, Dyrektor Generalna Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Pani Agata Grula, Prezes ZOP ZOSP - Janusz Szpak, Z-ca komendanta Państwowej Straży Pożarnej – Adam Niemczyk, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP – Marian Książek, Starosta Krasnostawski – Andrzej Leńczuk, Radni Rady Powiatu Krasnostawskiego: Anna Mróz i Marek Nieścior, Wójt Gminy Kraśniczyn – Monika Grzesiuk, Przewodnicząca Rady Gminy Kraśniczyn – Maria Szpak, Radni Rady Gminy Kraśniczyn, przedsiębiorcy z terenu gminy.

    Uroczystości były okazją do wręczenia odznaczeń zasłużonym strażakom z OSP w Drewnikach.  Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa zostali odznaczeni druhowie: Stanisław Matycz,  Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa zostali odznaczeni druhowie: Mariusz Romanek, Krzysztof Frańczak,  Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa zostali odznaczeni Ks. kan. Andrzej Krasowski oraz druhowie Krzysztof Mardal, Tomasz Krasowski, Tomasz Kołodziej, Kamil Frydmański, Tomasz Mardal, Marcin Krzyszczak.

    Podczas uroczystości wręczono również odznaki za wysługę lat społecznej pracy na rzecz ochrony przeciwpożarowej dla: Antoni Osuchowski za 70 lat, Bogusław Frydmański, Wojciech Romanek, Stanisław Matycz za 60 lat i Józef Krasowski za 55 lat.

    Dyplomy uznania z okazji 70-lecia i nadania sztandaru OSP w Drewnikach otrzymali: Antoni Osuchowski, Henryk Frańczak i Mirosław Frydmański.

    Uroczystościom towarzyszyły okolicznościowe przemówienia gości, poczęstunek grochówką strażacką i występ orkiestry dętej z Tarnogóry, z zaprzyjaźnionej Gminy Izbica.

więcej

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO W II OKRESIE 2019 ROKU

17.07.2019

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO W II OKRESIE 2019 ROKU

Wójt Gminy Kraśniczyn informuje, że od dnia 1 do 31 sierpnia 2019 r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Gminy Kraśniczyn, pok. nr 6.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (nowy wzór wniosku!).
  • faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.,
  • w przypadku hodowców bydła dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta w  ostatnim dniu każdego miesiąca 2018 r.
  • w przypadku dzierżawy do wniosku wymagane jest dołączenie oświadczenia.

Limit zwrotu podatku w II okresie 2019 r. wynosi: po odjęciu kwoty wypłaty w I okresie (100,00 zł * ilość ha użytków rolnych) + (30* średnia roczna liczba DJP w 2018 r.)

Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2019 roku – 100 l
Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego w 2019 roku – 1,00 zł

 

Dokumenty do pobrania:

 

Wzór wniosku ("aktywny" pdf)

Procedura zwrotu w roku 2019 (pdf)

Oświadczenie o gruntach dzierżawionych (doc)

więcej

System SMS-owego powiadamiania

16.07.2019

 

INFORMACJA

 

Wójt Gminy Kraśniczyn informuje o uruchomieniu serwisu informacyjnego o nazwie "System SMS-owego Powiadamiania". Ideą funkcjonowania serwisu jest przekazywanie mieszkańcom gminy:

- informacji alarmowych i kryzysowych o zagrożeniach, które mogą występować na terenie gminy;

- informacji o utrudnieniach, które mogą istotnie dezorganizować sytuację w regionie;

- informacji o ważnych sprawach związanych z działalnością Gminy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasady rejestracji lub wyrejestrowania w Systemie SMS- owego Powiadamiania:

a) Rejestracja w Usłudze polega na wysłaniu wiadomość na nr: 661003379 o treści:: GMINA KOMUNIKAT. Wyrejestrowanie z Usługi wygląda tak samo jak procedura rejestracyjna z pkt. a. Po poprawnym wysłaniu smsa rejestrującego/wyrejestrowującego, mieszkaniec dostanie informację zwrotną o zarejestrowaniu lub wyrejestrowaniu z kanału informacyjnego;

b) Wypełnieniu formularza oświadczenia. Wypełnione formularze powinny być dostarczone do siedziby Urzędu Gminy Kraśniczyn ul. Kościuszki 21, 22-310 Kraśniczyn.

 

 

ZGODA

Wysyłając sms-a rejestracyjnego użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie sms-owych wiadomości wysyłanych z Urzędu Gminy Kraśniczyn.

 

Obowiązek informacyjny dotyczący funkcjonowania Systemiu SMS-owego powiadamiania

mieszkańców Gminy Kraśniczyn

 

Na podstawie art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetawarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE jako "RODO" informujemy Panią/Pana o sposobie i celu w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych.

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kraśniczyn z siedzibą w Kraśniczynie, ul. Kościuszki 21, 22-310 Kraśniczyn;

2) w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem e-mail: iod@pcat.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zarejestrowania w Systemie SMS-owego powiadamiania mieszkańców Gminy Kraśniczyn na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.);

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane  do czasu cofnięcia zgody;

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych;

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej ich niepodanie będzie skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia;

9) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Załączniki do pobrania:

Zarządzenie Wójta Gminy Kraśniczyn

więcej

Informacja zamieszczona na prośbę Stowarzyszenia im. Teresy Kras

15.07.2019

Szanowni Państwo

W związku z otrzymanym dofinansowaniem Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników niniejszym przedstawiamy przygotowaną dla Państwa propozycję kolonii dla dzieci rolników:

Miejsce: Biały Dunajec (k. Zakopanego) 

termin:  11.08.2019 – 21.08.2019

liczba miejsc: 10

opłata za 1 dziecko: 400 zł

Zapraszamy do podjęcia współpracy – przeprowadzenie rekrutacji uczestników kolonii wśród mieszkańców Państwa gminy.

Transport na kolonie i z kolonii odbywa się autokarem – miejsce zbiórki zostanie wyznaczone na terenie Państwa gminy.

więcej

Wójt gminy zaprasza

Monika Grzesiuk

Przyjęcia interesantów:

w godzinach pracy Urzędu Gminy

Od poniedziałku do piątku

od 7:00 do 15:00

 

Urząd Gminy Kraśniczyn

ul. Kościuszki 21
22-310 Kraśniczyn
tel.: 82 5775511
fax: 82 5775572
e-mail:
sekretariat@
krasniczyn.gmina.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.