Logo Gmina Kraśniczyn

Archiwum newsów, strona 41

Obchody 20-lecia samorządu powiatowego

05.07.2019

    24 czerwca bieżącego roku w krasnostawskiej restauracji „Zamkowa” odbyła się okolicznościowa sesja Rady Powiatu w Krasnymstawie. Zorganizowano ją z okazji jubileuszu dwudziestolecia Powiatu Krasnostawskiego.

    Uroczystość rozpoczął przewodniczący Rady Powiatu Witold Boruczenko, który powitał wszystkich zebranych i otworzył sesję. Następnie odśpiewano hymn państwowy, po czym miał miejsce wykład okolicznościowy dr Jerzego Ternesa z Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Tematem wystąpienia był „Krasnystaw jako stolica powiatu od średniowiecza do XX wieku”, podczas którego omówione zostały losy powiatu krasnostawskiego od początku jego istnienia do czasów współczesnych, a także jak w ciągu wieków kształtowały się kompetencje powiatu jako szczebla organizacji administracji krajowej.

   Po wykładzie nastąpiło wręczenie pamiątkowych dyplomów Radnym Rady Powiatu w Krasnymstawie wszystkich kadencji. Odznaczenia te wręczyli przewodniczący Witold Boruczenko i starosta Andrzej Leńczuk. Po wręczeniu wszystkich dyplomów zarezerwowano czas na wystąpienia gości. Głos zabrała m.in. Pani Poseł Teresa Hałas, która wspominała swoją obecność w strukturach rady krasnostawskiego powiatu, co zaowocowało odpowiednimi fundamentami w jej dalszej pracy na szczeblu centralnym. Pani Poseł wręczyła także piękną figurkę drzewa szczęścia, którego symbolikę porównała właśnie do pracy starostwa w społeczeństwie. Upominek wręczyli także przedstawiciele służb mundurowych, którzy dziękowali za lata owocnej współpracy na rzecz bezpieczeństwa obywateli.

    Na zakończenie wszyscy uczestnicy wysłuchali koncertu okolicznościowego w wykonaniu „Trio Beethovenowskiego”.

więcej

Sesja sołtysów

05.07.2019

    Na wniosek Wójta Gminy Kraśniczyn w dniu 2 lipca 2019r. odbyła się nadzwyczajna SESJA SOŁTYSÓW.

    Sesję otworzyła Pani Wójt Monika Grzesiuk.

    Następnie zgodnie z zaproponowanym porządkiem omówiła szczegółowo kwestie związane z problemem Afrykańskiego Pomoru Świń, które zostały wcześniej przekazane na posiedzeniu Zespołów Zarządzania Kryzysowego szczebla powiatowego i gminnego.

    Kolejnym tematem była aktualna sytuacja pogodowa. W związku z ogromną falą upałów Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przekazało rekomendacje dla jednostek administracyjnych różnego szczebla. Pani Wójt poinformowała Sołtysów o zadaniach rekomendowanych dla samorządów gminnych. Ponadto prosiła o przekazywanie na bieżąco informacji o wystąpieniu ewentualnych niepożądanych zdarzeń, aby móc na nie szybko reagować.

    Kolejną omawianą sprawą była kwestia organizacji Gminnych Dożynek, które zaplanowane są na 18 sierpnia 2019r. w Kraśniczynie, a także zbliżających się wyborów do Izby Rolniczej wyznaczonych na 28.07.2019r.

    Dodatkowo w Sesji na prośbę Pani Wójt wzięli udział Kierownicy Referatów UG Pan Marian Książek i Pan Edward Wypych w celu omówienia bieżących spraw.

więcej

KOMUNIKAT DOT. KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

05.07.2019

    Informuje się Mieszkańców Gminy Kraśniczyn, którzy uczestniczyli w projekcie „ Energia odnawialna w gminie Kraśniczyn” w ramach RPO WL 2007-2013, że z dniem 01.07.2019r. upłynął okres gwarancji dla zainstalowanych kolektorów słonecznych. W związku z powyższym usterki i wady należy realizować we własnym zakresie, ponieważ zobowiązania Gminy z tego tytułu wygasły. Jednak w trosce o dobro Mieszkańców - Gmina chętnie udostępni kontakt do Firmy zajmującej się serwisowaniem tego rodzaju instalacji oraz doraźnie pomoże w kontakcie i rozwiązaniu kwestii awarii. Ponadto po upływie 5 lat od dnia pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność końcową nastąpi przekazanie instalacji w formie określonej w umowie, jaką podpisał każdy z Mieszkańców uczestniczących w projekcie.

więcej

INFORMACJA WÓJTA GMINY

04.07.2019

    W dniu 28 czerwca 2019r. Wójt Gminy Kraśniczyn Pani Monika Grzesiuk zwołała sztab kryzysowy w związku z aktualną sytuacją pogodową oraz nowymi ogniskami choroby ASF na terenie powiatu krasnostawskiego.

    Na wstępie Wójt przekazała uczestnikom informacje z posiedzenia Powiatowego Zespołu ZK, który zebrał się w dn. 21 czerwca 2019r. w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie.

    Kolejnym tematem była kwestia panujących upałów i występujących niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przekazało rekomendację takich działań na wypadek wystąpienia niekorzystnych zjawisk pogodowych. Wójt szczegółowo zapoznała zebranych z rekomendacjami.

więcej

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY

04.07.2019

    W dniu 21 czerwca 2019r. w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie odbyło się Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Gminę Kraśniczyn w spotkaniu reprezentowała Wójt – Monika Grzesiuk.

    Tematem posiedzenia była aktualna sytuacja panująca na terenie powiatu krasnostawskiego w związku z kolejnymi ogniskami ASF.

    Uczestnicząca w spotkaniu Powiatowa Lekarz Weterynarii Pani Małgorzata Kalinowska poinformowała zebranych o nowych ogniskach ASF. Omówione zostały również kwestie działań podejmowanych w przypadku wystąpienia choroby ASF w gospodarstwach. Ponadto w Gminach, w których nie było szkoleń ws. ASF zostanie w najbliższym czasie zorganizowana akcja informacyjna. W trakcie dyskusji poruszono również problem małych środków finansowych na zwalczanie choroby, a także konieczności oznaczeń dróg w strefach zagrożonych i zabezpieczenia niezbędnego sprzętu.

więcej

Wójt gminy zaprasza

Monika Grzesiuk

Przyjęcia interesantów:

w godzinach pracy Urzędu Gminy

Od poniedziałku do piątku

od 7:00 do 15:00

 

Urząd Gminy Kraśniczyn

ul. Kościuszki 21
22-310 Kraśniczyn
tel.: 82 5775511
fax: 82 5775572
e-mail:
sekretariat@
krasniczyn.gmina.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.