Logo Gmina Kraśniczyn

Archiwum newsów, strona 46

Zawiadomienie na VII sesję Rady Gminy Kraśniczyn

02.04.2019

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z póź. zm.) zwołuję VII sesję Rady Gminy Kraśniczyn, która odbędzie się dnia 3 kwietnia 2019 r. o godz. 900 (środa) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

I. Spotkanie z radcą prawnym Urzędu Gminy Kraśniczyn w sprawie funkcjonowania szkół na terenie gminy Kraśniczyn w świetle zasad prawnych i orzecznictwa.

II. Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjecie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 5. Wolne wnioski.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 19 lutego 2019 r. Sygn. Akt III SA/Lu 365/18.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia zażalenia do Ministra Edukacji Narodowej na postanowienie Lubelskiego Kuratora Oświaty w Lublinie w sprawie negatywnej opinii dotyczącej zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Surhowie.
 8. Odpowiedzi na wolne wnioski.
 9. Komunikaty i Informacje.
 10. Zakończenie obrad.

więcej

Zawiadomienie na VI sesję Rady Gminy Kraśniczyn

15.03.2019

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z póź. zm.) zwołuję VI sesję Rady Gminy Kraśniczyn, która odbędzie się dnia 20 marca 2019 r. o godz. 900 (środa) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjecie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 5. Wolne wnioski.
 6. Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Kraśniczyn za 2018 r.
 7. Informacja Prokuratora Rejonowego w Krasnymstawie o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w Gminie Kraśniczyn za 2018 r.
 8. Informacja z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za rok 2018.
 9. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2019 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kraśniczyn na 2019.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie likwidacji Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Kraśniczynie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy.
 13. Odpowiedzi na wolne wnioski.
 14. Komunikaty i Informacje.
 15. Zakończenie obrad.

więcej

Wójt gminy zaprasza

Monika Grzesiuk

Przyjęcia interesantów:

w godzinach pracy Urzędu Gminy

Od poniedziałku do piątku

od 7:00 do 15:00

 

Urząd Gminy Kraśniczyn

ul. Kościuszki 21
22-310 Kraśniczyn
tel.: 82 5775511
fax: 82 5775572
e-mail:
sekretariat@
krasniczyn.gmina.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.