Logo Gmina Kraśniczyn

Archiwum newsów, strona 48

Informacja zamieszczona na prośbę Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

21.11.2017

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Krasnymstawie

 

zaprasza

 

na szkolenie w dniu  29.11.2017  roku o godz.10  w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Kraśniczynie

 

Temat szkolenia

 

Zasady i wymogi wybranych  pakietów działania     

rolno-środowiskowo-klimatycznego

 

-rolnictwo zrównoważone

-ochrona gleb i wód

 

 

  

                                                 Serdecznie   zapraszam                                   

                                                 Teodora Szyszka     

                                                   

więcej

Informacja zamieszczona na prośbę Biura Projektu "Twój biznes na Lubelszczyźnie"

13.11.2017

„TWÓJ BIZNES NA LUBELSZCZYŹNIE”. Bezzwrotne dotacje na założenie własnej firmy.

Zapraszamy osoby zainteresowane otworzeniem własnej działalności gospodarczej do udziału w projekcie „Twój Biznes na Lubelszczyźnie „

 

Nabór rozpoczynamy od 16.10.2017r.do 31.10.2017r - Rekrutacja została przedłużona do 15.11.2017r.

 

 

Projekt skierowany jest do 50 osób (30 kobiet, 20 mężczyzn) w wieku powyżej 30. roku życia, pozostających bez pracy (w tym także zarejestrowanych w Urzędzie Pracy), zamieszkujących na terenie woj. lubelskiego, należących co najmniej do jednej z grup:

 • osoby w wieku powyżej 50. roku życia,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

Ponadto wśród Uczestników Projektu mogą być osoby odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, co oznacza, iż należą co najmniej do jednej z ww. grup.

W ramach projektu na dodatkowe punkty mogą liczyć:

- osoby odchodzące z rolnictwa,

- osoby długotrwale bezrobotne,

- osoby o niskich kwalifikacjach

 

W ramach projektu oferowane jest kompleksowe wsparcie w postaci:

 • szkolenia oraz indywidualnego doradztwa z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,

a także pomocy w przygotowaniu biznesplanu,

 • bezzwrotnej dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej do wysokości 23 398,68 zł/os.,
 • wsparcia pomostowego finansowego (na pokrycie niezbędnych opłat) wypłacanego miesięcznie w kwocie nie większej niż 1 850,00 zł/os. dla 40 osób przez pierwsze 6 miesięcy oraz dla 32 osób przez kolejne 6 miesięcy 
 • wsparcie pomostowe doradczo- warsztatowe

 

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z Biurem Projektu.

 

Biuro projektu:

 

ul. Nałęczowska 30, 20-701 Lublin (II piętro, pokój 204)

tel. (0 81) 747 94 08,

e-mail: kontakt@twojbiznes.fipi.pl

                        

Szczegóły na:                                                             

www.twojbiznes.fipi.pl

Projekt realizowany jest przez Fundację Instytut Projektów Innowacyjnych w partnerstwie z Fundacją Inicjowania Rozwoju Społecznego w ramach Regionalnego. Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości. Dofinansowanie projektu z UE: 1 853 239,51 zł

Załącznik:

Plakat

więcej

Zawiadomienie na sesję listopad 2017 r.

10.11.2017

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuję XXXVI sesję Rady Gminy Kraśniczyn, która odbędzie się 16 listopada 2017 r. o godz. 900 (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjecie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2017 r.
 6. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Kraśniczyn na 2018 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Kraśniczyn na rok 2018.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 12. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Kraśniczyn w roku szkolnym 2016/2017.
 13. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych przepisami ustawy o samorządzie gminnym do ich złożenia.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad.

 

więcej

Informacja zamieszczona na prośbę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

26.10.2017

Szanowni Państwo,

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że od 1 stycznia 2018 r. wejdą nowe przepisy wprowadzające istotne zmiany w zakresie opłacania składek.

 

Magdalena Plizga

Naczelnik/Koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Oddział w Biłgoraju

Wydział Organizacji i Analiz

23-400 Biłgoraj, ul. Kościuszki 103

tel. 84 688-13-37

kom. 502 009 010

 

więcej

Wójt gminy zaprasza

Monika Grzesiuk

Przyjęcia interesantów:

w godzinach pracy Urzędu Gminy

Od poniedziałku do piątku

od 7:00 do 15:00

 

Urząd Gminy Kraśniczyn

ul. Kościuszki 21
22-310 Kraśniczyn
tel.: 82 5775511
fax: 82 5775572
e-mail:
sekretariat@
krasniczyn.gmina.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.