Logo Gmina Kraśniczyn

Archiwum newsów, strona 48

Zawiadomienie na V sesję Rady Gminy Kraśniczyn

04.02.2019

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z póź. zm.) zwołuję V sesję Rady Gminy Kraśniczyn, która odbędzie się dnia 8 lutego 2019 r. o godz. 900 (piątek) w sali USC Nr 2 Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjecie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 5. Wolne wnioski.
 6. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2019 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krasnostawskiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Kraśniczyn na 2020 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy.
 10. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Kraśniczyn.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Gminy Kraśniczyn do Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do reprezentowania Gminy Kraśniczyn w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw Plus”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Surhowie.
 14. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stanowiskach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 15. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i wolontariacie za
  rok 2018.
 16. Odpowiedzi na wolne wnioski.
 17. Komunikaty i Informacje.
 18. Zakończenie obrad.

więcej

Zwrot podatku akcyzowego w 2019 roku. Uwaga zmiany!

01.02.2019

 

Zwrot podatku akcyzowego w 2019 roku. Uwaga - zmiany!

UWAGA!!! Zmianie uległy kody oleju napędowego, które można uznać do zwrotu podatku akcyzowego.

 

Wójt Gminy Kraśniczyn informuje, że od dnia 1 do 28 lutego 2019 r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Gminy Kraśniczyn, pok. nr 6.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (nowy wzór wniosku!).
 • faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,
 • w przypadku hodowców bydła dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta w  ostatnim dniu każdego miesiąca 2018 r.
 • w przypadku dzierżawy do wniosku wymagane jest dołączenie oświadczenia.

Limit zwrotu podatku w 2019 r. wynosi: (100,00 zł * ilość ha użytków rolnych) + (30* średnia roczna liczba DJP w 2018 r.)

Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2019 roku – 100 l
Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego w 2019 roku – 1,00 zł

Wnioski można składać także w drugim terminie tj. od 01 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r.

UWAGA!!! Zmianie uległy kody oleju napędowego, które można uznać do zwrotu podatku akcyzowego. 

 Do zwrotu podatku akcyzowego w pierwszym terminie 2019 r. można uwzględnić faktury dokumentujące zakup oleju napędowego:

-od dnia 01.08.2018r. do dnia 31.12.2018r. oznaczone kodem CN 2710 19 41 do 2710 19 49, 3824 90 91  oraz 2710 20 11 do 2710 20 19,

-od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.01.2019r. oznaczone kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48 oraz kodem CN 3826 00 ,

ponieważ zakup oleju napędowego powinien dotyczyć 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego.

 

Dokumenty do pobrania:

Wzór wniosku ("aktywny" pdf)

Procedura zwrotu w roku 2019 (pdf)

Oświadczenie o gruntach dzierżawionych (doc)

więcej

Wójt gminy zaprasza

Monika Grzesiuk

Przyjęcia interesantów:

w godzinach pracy Urzędu Gminy

Od poniedziałku do piątku

od 7:00 do 15:00

 

Urząd Gminy Kraśniczyn

ul. Kościuszki 21
22-310 Kraśniczyn
tel.: 82 5775511
fax: 82 5775572
e-mail:
sekretariat@
krasniczyn.gmina.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.