Logo Gmina Kraśniczyn

Archiwum newsów, strona 52

ZAWIADOMIENIA NA SESJE

04.07.2017

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję XXXIII sesję Rady Gminy Kraśniczyn, która odbędzie się dnia 5 lipca 2017 r. o godz. 900 (środa) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjecie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjecie zmieniającej uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2017 r.
 6. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad.

więcej

Zawiadomienia na sesje

08.07.2020

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję XXXII sesję Rady Gminy Kraśniczyn, która odbędzie się dnia 8 czerwca 2017 r. o godz. 900 (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjecie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjecie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Kraśniczyn z wykonania budżetu za 2016 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kraśniczyn
  z tytułu wykonania budżetu za rok 2016.
 7. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kraśniczynie za rok 2016.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zakończenie obrad.

więcej

Zawiadomienia na sesje

25.04.2017

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję XXXI sesję Rady Gminy Kraśniczyn, która odbędzie się dnia 26 kwietnia 2017 r. o godz. 900 (środa) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjecie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy.
 6. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kraśniczyn.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kraśniczyn.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Kraśniczyn na lata 2015 – 2023.
 10. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z realizacji zadań za 2016 r.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad.

więcej

Komunikat

13.04.2017

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W KRASNYMSTAWIE
Małgorzata Kalinowska
 

W związku z wejściem w życie w dni 27 marca 2017r. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia w 2017 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie" Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie informuje, że:

1. Właściciele gospodarstw, w których utrzymywane są świnie powinni zgłaszać lekarzowi weterynarii zwiększoną liczbę padnięć świń oraz wystąpienie objawów klinicznych takich jak gorączka, sinica uszu, biegunka.

2. W przypadku wystąpienia podejrzenia zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w przypadku podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt, posiadacz zwierząt jest obowiązany do niezwłocznego zgłoszenia podejrzenia wystąpienia ASF.

3. W przypadku odnalezienia zwłok dzika należy bezzwłocznie zawiadomić miejscowego lekarza weterynarii lub Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krasnymstawie. Dotyczy to również dzików, które zginęły na skutek kolizji
drogowej.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Krasnymstawie

więcej

Wójt gminy zaprasza

Monika Grzesiuk

Przyjęcia interesantów:

w godzinach pracy Urzędu Gminy

Od poniedziałku do piątku

od 7:00 do 15:00

 

Urząd Gminy Kraśniczyn

ul. Kościuszki 21
22-310 Kraśniczyn
tel.: 82 5775511
fax: 82 5775572
e-mail:
sekretariat@
krasniczyn.gmina.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.