Logo Gmina Kraśniczyn

Archiwum newsów, strona 55

II nabór Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego"

17.10.2018

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu II naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 17.10.2018 r. do dnia 30.11.2018 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki Zgłoszeń lokalizacji oraz Oświadczenia  można pobrać ze w zakładce Usuń azbest – Przewodnik Krok pop kroku.

Jednocześnie informuję, że osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają wsparcie w roku 2019 po realizacji Zgłoszeń lokalizacji w ramach I naboru. Z uwagi na ważność umów z firmami usuwającymi azbest do końca roku 2019, proces ten będzie przebiegał płynnie, bez opóźnień.

Linku do materiału filmowego zrealizowanego w ramach Projektu: https://www.youtube.com/watch?v=0ZQ5zsH9zic

Załączniki:

Zgłoszenie lokalizacji i zgoda na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 1 i 2 do Regulaminu)

Oświadczenie o braku sprzeciwu

Regulamin wraz z załącznikami

więcej

Zawiadomienie na sesję październik 2018

12.10.2018

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję XLIX sesję Rady Gminy Kraśniczyn, która odbędzie się dnia 16 października 2018 r. o godz. 900 (wtorek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjecie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.
 6. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 r.
 7. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kraśniczyn.
 9. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kraśniczyn.
 10. Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Kraśniczyn.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kraśniczyn.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kraśniczyn.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Kraśniczyn.
 15. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych przepisami ustawy o samorządzie gminnym do ich złożenia.
 16. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Kraśniczyn w roku szkolnym 2017/2018.
 17. Informacja z realizacji Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kraśniczyn za 2017 r.
 18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zakończenie obrad.

więcej

INFORMACJA O SZKOLENIU DLA CZŁONKÓW OKW

05.10.2018

INFORMACJA O SZKOLENIU DLA CZŁONKÓW OKW

 

 

         Informuję, że szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych do spraw przeprowadzenia głosowania i członków komisji wyborczych do spraw ustalenia wyników głosowania odbędzie się dnia 10.10.2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kraśniczyn :

 

 

 • godz. 15.00 – dla członków OKW ds. przeprowadzenia głosowania
 • godz. 16.30 – dla członków OKW ds. ustalenia wyników głosowania
   

 

 

                                                                           Urzędnik Wyborczy -

                                                                                              Ewelina Janowczyk

więcej

Informacja dla przewodniczących i zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych

04.10.2018

Informacja

       Informujemy, że szkolenie przewodniczących, zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych do spraw przeprowadzenia głosowania i komisji wyborczych ds. ustalenia wyników oraz urzędników wyborczych i przedstawicieli gmin planowane jest w sali konferencyjnej Krasnostawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Okrzei 25.

 

8 października 20018 r. :

- Gmina Kraśniczyn

 • Godz. 9.00 dla przewodniczących i zastępców Obwodowych Komisji Wyborczych do spraw przeprowadzenia głosowania
 • Godz. 11.30 dla przewodniczących i zastępców Obwodowych Komisji Wyborczych do spraw ustalenia wyników.

więcej

Wójt gminy zaprasza

Monika Grzesiuk

Przyjęcia interesantów:

w godzinach pracy Urzędu Gminy

Od poniedziałku do piątku

od 7:00 do 15:00

 

Urząd Gminy Kraśniczyn

ul. Kościuszki 21
22-310 Kraśniczyn
tel.: 82 5775511
fax: 82 5775572
e-mail:
sekretariat@
krasniczyn.gmina.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.