Logo Gmina Kraśniczyn

Archiwum newsów, strona 6

Ptasia grypa- komunikat

14.01.2021

W związku ze zbliżającym się okresem migracji ptaków dzikich a tym samym zwiększonego ryzyka wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie przypomina o obowiązujących środkach bioasekuracji określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 722).

Na terytorium Polski:

 • zakazuje się:

a) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,

b) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;

 • nakazuje się:

a) utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,

b) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,

c) przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,

d) karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,

e) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść
z tych budynków - w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,

f) stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku - w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany
w systemie bezwybiegowym,

g) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,

h) oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,

i) powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły
w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,

j) dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności,

k) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych

Główny Lekarz Weterynarii rekomenduje hodowcom drobiu podjęcie wszelkich możliwych działań na rzecz wzmocnienia bioasekuracji w stadach drobiu.

W przypadku zaobserwowania w stadach drobiu zwiększonej śmiertelności, spadku pobierania paszy i wody, nagłego spadku nieśności, objawów nerwowych (drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów), czy innych niepokojących objawów, posiadacz drobiu powinien niezwłocznie powiadomić powiatowego lekarza weterynarii lub podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej.

Szczegółowe informacje nt. grypy ptaków dostępne są pod linkiem https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/grypa-ptakow

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Krasnymstawie
Małgorzata Kalinowska

więcej

Informacja dla Seniorów z grupy 80+ i 70+ dotycząca rejestracji na szczepienia przeciw COVID-19.

14.01.2021

Harmonogram rejestracji:

Na konkretny termin szczepienia mogą zarejestrować się:

 • od 18 stycznia 2021 r. osoby, które ukończyły 80 lat
 • od 21 stycznia 2021 r. osoby, które ukończyły 70 lat

Szczepienia dla tych osób rozpoczną się 25 stycznia 2021 r.

O starcie rejestracji dla kolejnych grup będziemy informować na bieżąco.

 

Jak się będzie można zarejestrować?

Jeżeli jest już twój etap rejestracji (od 18.01-osoby powyżej 80 roku życia, od 21.01-osoby powyżej 70 roku życia), masz trzy możliwości zapisu na szczepienie- możesz to zrobić sam lub może Cię zapisać ktoś bliski z rodziny:

 1. Skontaktuj się z wybranym punktem szczepień- na terenie gminy w wyznaczonym punktem szczepień jest: Centrum Medyczne Twój Lekarz, Kraśniczyn, ul. Kościuszki 19, tel. 507 501 251.
 2. Zadzwoń na całodobową i bezpłatną infolinię - 989.

Do zapisu wystarczy numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego. Na podany numer otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie.

 1. Zarejestruj się elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl

Jeśli chcesz skorzystać z tego sposobu rejestracji, musisz posiadać Profil Zaufany.

Jeżeli go nie masz, skontaktuj się z bezpośrednio z punktem szczepień lub infolinią NFZ 989.

 

Mapa i dane kontaktowe punktów szczepień w całym kraju dostępne są: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/punkty-szczepien

 

Uwaga:

 1. Osoby o braku możliwości poruszania się, będą mogły skorzystać z mobilnego zespołu szczepiącego(na miejscu w domu/mieszkaniu)- informacji będą udzielać punkty szczepień oraz infolinia 989.
 2. Osoby z niepełnosprawnością oraz osoby mające trudności w dostępie do punktu szczepień mogą skorzystać z pomocy transportu gminy (transport obejmuje mieszkańców z terenu gminy Kraśniczyn w ramach punktu szczepień Centrum Medyczne Twój Lekarz w Kraśniczynie).

Infolinia w ramach rejestracji i obsługi dowozu przez gminę tel. 782 919 569 w dni pracujące od godz. 7.00 do 15.00.

 

Więcej informacji na temat szczepień znajdziemy na rządowej stronie internetowej www.gov.pl/web/szczepimysie. Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi tam informacjami. Można tu znaleźć odpowiedzi na takie pytania, jak: Dlaczego warto się zaszczepić przeciwko COVID-19?; Od kiedy mogę się zaszczepić?; Gdzie się zaszczepić?; Procedura szczepień krok po kroku. Są także odpowiedzi na najczęściej stawiane pytania oraz odpowiedzi na fałszywe informacje na temat szczepień, pojawiające się w przestrzeni publicznej.

 

Źródło: gov.pl

więcej

Zawiadomienie na XXV sesję Rady Gminy Kraśniczyn

12.01.2021

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z póź. zm.) zwołuję XXV sesję Rady Gminy Kraśniczyn, która odbędzie się dnia 15 stycznia 2021 r. o godz. 900 (piątek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjecie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 5. Wolne wnioski.
 6. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krasnostawskiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Kraśniczyn na 2022 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Gminy Kraśniczyn do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą nieruchomości lokalowej na czas oznaczony do 3 lat.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat.
 12. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stanowiskach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 13. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Rady Gminy Kraśniczyn, komisji stałych Rady Gminy oraz Komisji Rewizyjnej za 2020 r.
 14. Odpowiedzi na wolne wnioski.
 15. Komunikaty i Informacje.
 16. Zakończenie obrad.

więcej

Wójt gminy zaprasza

Monika Grzesiuk

Przyjęcia interesantów:

w godzinach pracy Urzędu Gminy

Od poniedziałku do piątku

od 7:00 do 15:00

 

Urząd Gminy Kraśniczyn

ul. Kościuszki 21
22-310 Kraśniczyn
tel.: 82 5775511
fax: 82 5775572
e-mail:
sekretariat@
krasniczyn.gmina.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.