Logo Gmina Kraśniczyn

Archiwum newsów, strona 67

Zawiadomienie na sesję

14.12.2017

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuję XXXVIII sesję Rady Gminy Kraśniczyn, która odbędzie się 18 grudnia 2017 r. o godz. 900 (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjecie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie uchwały budżetowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2018 r. (projekt uchwały został przekazany na posiedzeniu sesji Rady Gminy w dniu 1 grudnia br.)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy. (projekt uchwały został przekazany na posiedzeniu sesji Rady Gminy w dniu 1 grudnia br.)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości udziałów we własności nieruchomości gruntowych od osób fizycznych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kraśniczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy i komisji stałych Rady Gminy na rok 2018.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie obrad.

więcej

Informacja zamieszczona na prośbę Biura Poselskiego Artura Sobonia

29.11.2017

Zaproszenie

W imieniu własnym oraz Pana Ministra Pawła Gruzy mam ogromną przyjemność zaprosić Państwa oraz współpracujących z Państwem przedsiębiorców na spotkanie pod tytułem „Jak skorzystać na uszczelnieniu podatków". Spotkanie poprowadzi Pan Minister Finansów ds. podatków Paweł Gruza. Celem spotkania będzie przedstawienie zmian w polskim systemie podatkowym oraz wzajemna wymiana doświadczeń pomiędzy Ministerstwem Finansów a lubelskimi przedsiębiorcami.

 

Spotkanie odbędzie się 30 listopada (czwartek) o godzinie 14:00 w Sali konferencyjnej Hotelu Hampton by Hilton w Lublinie przy al. Kompozytorów Polskich 1.

 

więcej

Zawiadomienie na sesję

28.11.2017

Zapraszam na XXXVII sesję Rady Gminy Kraśniczyn, która odbędzie się
1 grudnia 2017 r. o godz. 900 (piątek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjecie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2017 r.
 6. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad.

więcej

Informacja zamieszczona na prośbę Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Krasnystaw PLUS"

23.11.2017

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie Lider/Liderka Roku 2017

Powiatu Krasnostawskiego.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krasnystaw PLUS" organizuje konkurs pn. "Lider/Liderka Roku Powiatu Krasnostawskiego 2017".

 1. Cel konkursu:

Popularyzowanie odpowiedzialnych postaw liderskich wśród mieszkańców obszaru działania LGD „Krasnystaw PLUS".

 1. Organizatorzy:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krasnystaw PLUS, ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw, www.lgdkrasnystaw.pl,biuro@lgdkrasnystaw.pl

 1. Adresaci:

W konkursie mogą brać udział mieszkańcy gmin Powiatu Krasnostawskiego, którzy popularyzują postawy liderskie wśród mieszkańców terenów wiejskich.

W konkursie mogą uczestniczyć osoby, które zorganizowały działanie na rzecz poprawy warunków życia społeczności lokalnej na terenie powiatu krasnostawskiego oraz przedstawią potwierdzenie w/w działania forma potwierdzenia: list referencyjny, umowa współpracy, umowa wolontariatu, zdjęcia, itp.). Zgłoszenie jest ważne w momencie otrzymania przez Organizatora poprawnie wypełnionej Karty zgłoszeniowej.

Wszelkie nadesłane materiały pozostają w dokumentacji konkursowej i nie podlegają zwrotowi. Organizator zapewnia, że przesłane materiały zostaną wykorzystane wyłącznie do celów konkursowych. Kandydaci do Konkursu mogą być zgłaszani przez:

 • Jednostki Samorządu Terytorialnego
 • Organizacje pozarządowe
 • Grupy nieformalne - grupa min. 10 osób

W konkursie nie mogą wziąć udziału Członkowie Zarządu LGD, Pracownicy Biura LGD oraz laureaci z poprzednich edycji konkursu.

Termin zgłaszania Kandydatów upływa w dniu 11 grudnia 2017 roku o godz. 16.00.

O terminie zgłoszeń decyduje data wpływu zgłoszenia do Biura LGD. Zgłoszenia należy nadsyłać drogą elektroniczną lub listownie na adres wskazany w pkt. 2 Regulaminu Konkursu lub dostarczyć osobiście do Biura LGD, ul. Matysiaka 7 w Krasnymstawie.

Regulamin Konkursu, formularz zgłoszeniowy, klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku do pobrania w załączonych plikach.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS" ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw tel./fax 82 576 70 49, kom. 506 371 309 | e-mail: biuro@lgdkrasnystaw.pl | www.lgdkrasnystaw.pl

NIP 5641759856

więcej

Informacja zamieszczona na prośbę Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

21.11.2017

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Krasnymstawie

 

zaprasza

 

na szkolenie w dniu  29.11.2017  roku o godz.10  w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Kraśniczynie

 

Temat szkolenia

 

Zasady i wymogi wybranych  pakietów działania     

rolno-środowiskowo-klimatycznego

 

-rolnictwo zrównoważone

-ochrona gleb i wód

 

 

  

                                                 Serdecznie   zapraszam                                   

                                                 Teodora Szyszka     

                                                   

więcej

Informacja zamieszczona na prośbę Biura Projektu "Twój biznes na Lubelszczyźnie"

13.11.2017

„TWÓJ BIZNES NA LUBELSZCZYŹNIE”. Bezzwrotne dotacje na założenie własnej firmy.

Zapraszamy osoby zainteresowane otworzeniem własnej działalności gospodarczej do udziału w projekcie „Twój Biznes na Lubelszczyźnie „

 

Nabór rozpoczynamy od 16.10.2017r.do 31.10.2017r - Rekrutacja została przedłużona do 15.11.2017r.

 

 

Projekt skierowany jest do 50 osób (30 kobiet, 20 mężczyzn) w wieku powyżej 30. roku życia, pozostających bez pracy (w tym także zarejestrowanych w Urzędzie Pracy), zamieszkujących na terenie woj. lubelskiego, należących co najmniej do jednej z grup:

 • osoby w wieku powyżej 50. roku życia,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

Ponadto wśród Uczestników Projektu mogą być osoby odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, co oznacza, iż należą co najmniej do jednej z ww. grup.

W ramach projektu na dodatkowe punkty mogą liczyć:

- osoby odchodzące z rolnictwa,

- osoby długotrwale bezrobotne,

- osoby o niskich kwalifikacjach

 

W ramach projektu oferowane jest kompleksowe wsparcie w postaci:

 • szkolenia oraz indywidualnego doradztwa z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,

a także pomocy w przygotowaniu biznesplanu,

 • bezzwrotnej dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej do wysokości 23 398,68 zł/os.,
 • wsparcia pomostowego finansowego (na pokrycie niezbędnych opłat) wypłacanego miesięcznie w kwocie nie większej niż 1 850,00 zł/os. dla 40 osób przez pierwsze 6 miesięcy oraz dla 32 osób przez kolejne 6 miesięcy 
 • wsparcie pomostowe doradczo- warsztatowe

 

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z Biurem Projektu.

 

Biuro projektu:

 

ul. Nałęczowska 30, 20-701 Lublin (II piętro, pokój 204)

tel. (0 81) 747 94 08,

e-mail: kontakt@twojbiznes.fipi.pl

                        

Szczegóły na:                                                             

www.twojbiznes.fipi.pl

Projekt realizowany jest przez Fundację Instytut Projektów Innowacyjnych w partnerstwie z Fundacją Inicjowania Rozwoju Społecznego w ramach Regionalnego. Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości. Dofinansowanie projektu z UE: 1 853 239,51 zł

Załącznik:

Plakat

więcej

Wójt gminy zaprasza

Monika Grzesiuk

Przyjęcia interesantów:

w godzinach pracy Urzędu Gminy

Od poniedziałku do piątku

od 7:00 do 15:00

 

Urząd Gminy Kraśniczyn

ul. Kościuszki 21
22-310 Kraśniczyn
tel.: 82 5775511
fax: 82 5775572
e-mail:
sekretariat@
krasniczyn.gmina.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.