Logo Gmina Kraśniczyn

Archiwum newsów, strona 71

Konkurs FIO 2017

09.09.2016

Informacja zamieszczona na prośbę Pełnomocnika Wojewody Lubelskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Spotkanie w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, 13.09.2016, godz. 10-13.30

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie wspólnie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych z woj. lubelskiego na spotkanie z ekspertami z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które odbędzie się w dniu 13 września br., o godz. 10.00, w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Spokojnej 4 w Lublinie. 

 

W czasie spotkania odbędzie się prezentacja Regulaminu Konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2017 r. oraz zasad ubiegania się o dotację.

Czas spotkania – ok. 3 godzin. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do dnia 11.09.2016 r. na adres e-mail: lsikora@lublin.uw.gov.pl

Uwaga! Wysłane zgłoszenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na spotkanie. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane otrzymają informację w dniu 12 września 2016 r. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Program Spotkania

Godz. 10.00-10.15 – Rejestracja uczestników

Godz. 10.15-10.20 – Powitanie i otwarcie spotkania

Godz. 10.20- 11.45 – Prezentacja Regulaminu Konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2017 r. oraz zasad ubiegania się o dotacje  (wskazanie podmiotów uprawnionych i nieuprawnionych do udziału w konkursie, procedura ubiegania się o otrzymanie dotacji, kryteria ogólne i szczegółowe oceny, procedura oceny i przyznawania dotacji, komponenty). Prelegent: Filip Kołodziejski.

Godz. 11.45- 11.50 –Przerwa

Godz. 11.50-13:00 – Prezentacja logiki projektowej projektów społecznych (prezentacja dotycząca zagadnień logiki projektowej takich jak m.in. wyjaśnienie myślenia projektowego, opracowanie projektu w kontekście rozumienia logiki projektu, planowanie działań, tworzenie harmonogramu i budżetu projektu). Prelegent: Piotr Marzęda.

Godz. 13.00-13.30 – Podsumowanie i zakończenie.

****

Ogłoszenie naboru w konkursie FIO 2017 w Priorytecie 1 (Małe inicjatywy) i Priorytecie 2 (Aktywne społeczeństwo) planowane jest na początek września 2016 r., zaś ogłoszenie naboru w Priorytecie 3 (Aktywni obywatele) i Priorytecie 4 (Silne organizacje pozarządowe) na grudzień 2016. Planowany termin naboru ofert to 21 dni. Złożenie oferty we wrześniu wyczerpuje możliwość złożenia oferty w grudniu. Regulamin Konkursu FIO 2017 r. jest już dostępny na stronie internetowej

Regulamin FIO 2017

więcej

Dożynki Gminne 2016

06.09.2016

„Oddaję hołd spracowanym rękom polskiego rolnika”

                                               Papież Jan Paweł II

Pani Małgorzata Sapiecha Wójt Gminy Kraśniczyn na dożynkach gminnych, które odbyły się 4 września 2016 r. w swoim przemówieniu dożynkowym powiedziała:

Dziękuję serdecznie  kapłanom za uroczystą koncelebrę mszy świętej w intencji rolników.

I witam czcigodne duchowieństwo:

 • Ks. Kan. Juliusza Irackiego – proboszcza parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Kraśniczynie,
 • Ks. Kan. prof. AntoniegoTroninę – kapelana DPS w Żułowie,
 • Ks. Kan. Janusza Rynia – proboszcza parafii pw. Św. Stanisława  Męczennika Biskupa  w Bończy
 • Ks. Kan Edwarda Łatkę – proboszcza parafii pw. Nawiedzenia NMP i św. Łukasza w Surhowie ,
 • Ks. Adama Weremijewicza – Proboszcza Parafii Prawosławnej w Bończy

Witam szczególnie gorąco rolników na czele ze starostami dożynek: Panią Anną Oleszczuk, zam. Bończa - Kolonia i  Panem Piotrem Kurzępa, zam. Czajki

Swoją obecnością zaszczycili naszą uroczystość:

 • Pan Józef Zając   Senator RP,
 • Pan podinsp. Janusz Pudźwa  Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Krasnymstawie
 • Pan asp. Piotr Kita  Kierownik Posterunku Policji w Siennicy Różanej
 • Pan bryg. Zbigniew Bojarczuk –  Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie
 •  Pani Elżbieta Prus – kierownik Filii Urzędu Marszałkowskiego w Chełmie,
 • Pan Janusz Szpak–  Starosta  Krasnostawski,
 • Pan Marek Nowosadzki - Przewodniczący Rady Powiatu Krasnostawskiego
 • Pani Anna Mróz – Radna Rady Powiatu Krasnostawskiego,
 • Pan Marek Nieścior – Radny Rady Powiatu Krasnostawskiego,
 • Pan Waldemar Nowosad - Przewodniczący Rady Gminy Siennica Różana

Witam:

 • Pana Waldemara Czajkę – Nadleśniczego Nadleśnictwa Krasnystaw
 • Przedstawiciela   Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Chełmie,
 • Panią Justnę Przysiężniak – Kierownika Placówki Terenowej KRUS w Krasnymstawie,
 • Pana Mieczysława Kowalika – Kierownika Biura Powiatowego ARMiR w Krasnymstawie

Witam również gorąco:

 • Pana Jana Rudnickiego – Prezesa Regionalnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w  Chełmie,
 • Pana Piotra BanachaDyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Krasnymstawie,

Są na Święcie Plonów jak zawsze z nami:

 • dyrektorzy domów pomocy społecznej, lekarze, handlowcy i przedsiębiorcy z terenu naszej gminy oraz kierownicy jednostek organizacyjnych gminy i pracownicy Urzędu Gminy.
 • Jak zawsze nie zawiedli nas panie z KGW i  przybyły z pięknymi wieńcami oraz  Panowie strażacy ochotnicy z grochówką. Witam was.

Witam wszystkich obecnych gorąco i serdecznie na ziemi kraśniczyńskiej, na święcie plonów.

Szanowni Rolnicy, Czcigodni Księża, Drodzy Państwo,

dzisiejszą uroczystością dożynkową zamykamy tegoroczne żniwa, by otworzyć nowy rok rolniczego trudu, wpisanego w rytm przyrody i tak bardzo od niej zależnego.

Pragnę wyrazić wdzięczność wszystkim Rolnikom i ich rodzinom za wysiłek włożony w bardzo trudna pracę na roli.

Podziękowanie tym bardziej należne , gdyż plony ich pracy służą nie tylko im samym ale całemu społeczeństwu.

Życzę wszystkim Rolnikom, aby praca na roli, mimo licznych przeciwności, była opłacalna i satysfakcjonująca oraz cieszyła się należnym społecznym  szacunkiem.

Na zakończenie chciałabym serdecznie podziękować Paniom z kół gospodyń wiejskich za przepiękne wieńce dożynkowe oraz zaangażowanie się w organizację dożynek.

Dziękuję również radnym, sołtysom, strażakom, pracownikom Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych gminy.

Dziękuję wszystkim, którzy brali  udział w przygotowaniu i organizacji dzisiejszej uroczystości, za sponsoring, za wszelką życzliwość, zakończyła swoje wystąpienie Pani Wójt.

 Z kolei Pan Janusz Szpak Starosta Krasnostawski w swoim wystąpieniu okolicznościowym, oprócz słów uznania i szacunku skierowanych do  rolników  za ich znojną pracę, wyraził podziękowanie włodarzom naszej Gminy za dobrą współpracę  z samorządami szczebla powiatowego i wojewódzkiego, czego dowodem jest infrastruktura drogowa – stwierdził Starosta.

Następnie Pan Marek Nieścior radny Rady Powiatu Krasnostawskiego zapoznał z treścią listu, jaki skierowała do naszych rolników Pani Teresa Hałas Poseł na Sejm RP.  Natomiast Pan Mieczyław Kowalik Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krasnymstawie złożył podziękowania rolnikom, w imieniu Prezesa ARMiR, za ich codzienny trud i wysiłek jaki wkładają w uprawę ziemi. 

Z listem okolicznościowym od Marszałka Województwa Lubelskiego zapoznała Pani Elżbieta Prus Kierownik Filii Urzędu Marszałkowskiego w Chełmie, a list okolicznościowy od Wojewody Lubelskiego odczytał konferansjer uroczystości.

Miłym było gościć tak zacne osoby, które skorzystały z zaproszeń, ale jakże  bardzo miłym widokiem była liczna  obecność mieszkańców Gminy Kraśniczyn. Dzięki słonecznej pogodzie, miłej części artystycznej oraz dodatkom gastronomicznym i muzycznym (co widać na załączonych poniżej zdjęciach) można było odpocząć po tegorocznych żniwach.

Dziękujemy wszystkim za obecność.

więcej

Obrazek dla news_173

Apel Głównego Lekarza Weterynarii Włodzimierza

18.08.2016

 Informacja zamieszczona na prośbę Głównego Lekarza Weterynarii

W sprawie sposobu postępowania, w związku z wystąpieniem kolejnych ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

W związku z wystąpieniem kolejnych ognisk ASF na terenie RP apeluje do Państwa, o to aby:

1) Nie nabywać świń i prosiąt o niewiadomym pochodzeniu oraz statusie epizootycznym, w szczególności od pośredników (handlarzy) zwierzętami gospodarskimi.

2) Na terenie gospodarstw należy bezwzględnie wdrożyć
i przestrzegać zasad bioasekuracji (zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. 2015 poz. 711)), a w szczególności:

- utrzymywać świnie w gospodarstwie w sposób wykluczający kontakt z dzikami,

- karmić świnie paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących,

- zwracać uwagę na bezpieczeństwo i sposób przechowywania słomy (ściółki),

- wyłożyć maty dezynfekcyjne odpowiednio przed:

 • wjazdami i wyjazdami z gospodarstw oraz przed wejściami do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie,
 • stale utrzymywać wyłożone maty w stanie zapewniającym skuteczność działania środka dezynfekcyjnego.

3) Przypominam, że choroba afrykańskiego pomoru świń (ASF) nie jest zaraźliwa dla człowieka ale stanowi ogromne zagrożenie dla gospodarki Kraju.

więcej

STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2016/2017

17.08.2016

         Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/2017 należy składać w terminie od 1 do 15 września 2016 r. w przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz do dnia 15 października 2016 r. w przypadku słuchaczy kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych i kolegium pracowników służb socjalnych.

Miejsce składania wniosków: Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Kraśniczynie.

Pomoc materialna przysługuje:

 1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży  z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 3. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 4. słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniom klas „0”.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu (za miesiąc sierpień 2016 r.) na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się  o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514,00 zł netto. Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek: rodziców lub prawnych opiekunów niepełnoletniego ucznia, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły lub z urzędu.
 

Stypendium szkolne może być przyznane w formie:

-   pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, przyborów szkolnych, zeszytów, ćwiczeń. Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacji ucznia (np. strój na lekcje wychowania fizycznego, obowiązujący zgodnie z regulaminem szkoły strój szkolny) lub z jego zainteresowaniami i rozwojem jego zdolności (np. kimono dla ucznia trenującego karate).

Natomiast zakup codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiającego uczniowi uczęszczanie do szkoły (kurtka, buty) należy do zakresu pomocy społecznej i nie może być finansowany w ramach stypendium szkolnego.

-   całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

-   całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, a w szczególności zwrotu kosztów dojazdu do szkoły, kosztów zakwaterowania poza  miejscem zamieszkania.

Dodatkowe informacje udzielane są w Biurze Obsługi Szkół Samorządowych w Kraśniczynie  tel. 82 577 55 29

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2016/2017

więcej

Wójt gminy zaprasza

Monika Grzesiuk

Przyjęcia interesantów:

w godzinach pracy Urzędu Gminy

Od poniedziałku do piątku

od 7:00 do 15:00

 

Urząd Gminy Kraśniczyn

ul. Kościuszki 21
22-310 Kraśniczyn
tel.: 82 5775511
fax: 82 5775572
e-mail:
sekretariat@
krasniczyn.gmina.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.