Logo Gmina Kraśniczyn

Archiwum newsów, strona 74

EKODOM

05.07.2022

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W LUBLINIE

ogłasza nabór wniosków  dla osób fizycznych  na dofinansowanie inwestycji
z zakresu ochrony środowiska
 pn. EKODOM  w formie preferencyjnej pożyczki
z możliwością umorzenia jej części (25 lub 30%). Dofinansowanie może obejmować do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia

TERMIN NABORU - od 01.02.2017 r. do 31.03.2017 r.

Rodzaje dofinansowanych inwestycji: wymiana pieców lub kotłów węglowych na kotły zasilane paliwem ekologicznym (do paliw ekologicznych nie zalicza się ekogroszku), wymiana wyeksploatowanych kotłów gazowych na wysokosprawne kotły gazowe, wymiana pieców lub kotłów węglowych na hybrydowy system grzewczy, budowę instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, kolektorów słonecznych i innych odnawialnych źródeł energii na potrzeby gospodarstwa domowego, przyłączy do sieci cieplnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Szczegółowe zasady dofinansowania zostały zawarte w Regulaminie opublikowanym na stronie internetowej Funduszu: www.wfos.lublin.pl

Wnioski należy składać osobiście w godz. 800 - 1400 w siedzibie WFOŚiGW w Lublinie ul. Spokojna 7 lub jego biurach terenowych:
Biała Podlaska - Al. 1000-lecia 28a/12, tel.(83) 342 03 97, 342 11 73;
Chełm - Plac Niepodległości 1 (pok. 351), tel. (82) 562 75 96; 562 75 75
Zamość - ul. Promienna 4, tel. (84) 639 30 94.

Wnioski rozpatrywane będą wg kolejności złożenia kompletnych wniosków, do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

Biuro Funduszu w Chełmie obsługuje powiaty: Miasto Chełm, chełmski, krasnostawski, włodawski. Siedziba Biura: Plac Niepodległości 1 (GMACH), III piętro, pokój nr 351, skrzydło E (strona południowa).

więcej

Obrazek dla news_202

Zawiadomienie na sesję

13.01.2017

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) zwołuję XXVIII sesję Rady Gminy Kraśniczyn, która odbędzie się dnia 17 stycznia 2017 r. o godz. 900 (wtorek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjecie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krasnostawskiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Kraśniczyn na 2018rok środków stanowiących fundusz sołecki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Surhowie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Biura Obsługi szkół Samorządowych w Kraśniczynie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia: "Programu usuwania azbestu i wyrów zawierających azbest dla gminy Kraśniczyn na lata 2016-2032"
 11. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 12. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Rady Gminy oraz z działalności komisji stałych Rady Gminy za 2016 r., w tym z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie obrad.

więcej

Zawiadomienie

10.01.2017

Wójt Gminy Kraśniczyn uprzejmie informuje, że  uchwałą Rady Gminy Kraśniczyn nr XXVI/123/2016  z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty – zostały ustalone nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

            Od 1 stycznia 201 7r. będą wynosić:

 • 8,00 zł. miesięcznie za osobę , w przypadku gdy odpady są zbierane w sposób selektywny,
 • 10,00 zł. miesięcznie za osobę, w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane w sposób nieselektywny.

Terminy wnoszenia opłat nie ulegają zmianie.

Zmiana stawek nie rodzi obowiązku składania nowej deklaracji. Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej zostanie poinformowany pisemnie o wysokości opłaty wyliczonej jako iloczyn nowej stawki i danych zawartych w dotychczasowej deklaracji. Zawiadomienia  zostaną dostarczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty.

Zawiadomienia takiego nie otrzymają ci właściciele nieruchomości, wobec których została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi. Takie osoby są zobowiązane do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi  z uwzględnieniem nowych stawek obowiązujących od 1 stycznia 2017 r.

Treść zawiadomienia wersja PDF

więcej

Spotkanie opłatkowe wspólnoty samorządowej Gminy Kraśniczyn

05.07.2022

Spotkanie opłatkowe wspólnoty samorządowej Gminy Kraśniczyn, które wpisało się już w tradycję spotkań tej Gminy, odbyło się 29 grudnia 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

W świąteczno – noworoczny nastrój wprowadziły, wszystkich obecnych, dzieci z Zespołu Szkół w Kraśniczynie swoim występem muzycznym.

W uroczystości udział wzięli proboszczowie parafii z terenu gminy, przedstawiciele władz Powiatu Krasnostawskiego, osoby prowadzące działalność gospodarczą na terenie gminy, radni, sołtysi, przewodniczące kół gospodyń wiejskich, prezes ochotniczych straży pożarnych, kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy i inni zaproszeni goście.

 Rolę gospodarza uroczystości pełniła Pani Małgorzata Sapiecha Wójt Gminy, która w swoim wystąpieniu okolicznościowym wyraziła zadowolenie z obecności gości i złożyła życzenia noworoczne. Życzenia przekazali również Pan Janusz Szpak Starosta Krasnostawski oraz ks. kan. Juliusz Iracki proboszcz parafii w Kraśniczynie.

Wszystkie wystąpienia zawierały troskę o spokój, zawierały apel sprzeciwu wobec zła, apel o zdolność do kompromisów oraz podziękowania za całoroczną pracę na rzecz tej małej Ojczyzny jaką jest Gmina Kraśniczyn.

Najpiękniejszą częścią spotkania było podzielenie się opłatkiem. A wigilijny stół stanowił wspaniałą okazję aby porozmawiać i pobyć razem w świątecznej atmosferze.

Opracowała: Stanisława Suszyńska

###gal-7###

więcej

Obrazek dla news_196

Zawiadomienie na sesję

12.12.2016

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję XXVII sesję Rady Gminy Kraśniczyn, która odbędzie się dnia 15 grudnia 2016 r. o godz. 900 (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjecie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 4. Informacja Policji o prawach i obowiązkach z zakresu bezpieczeństwa pieszego na drodze publicznej.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie uchwały budżetowej.
 7. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2017 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kraśniczyn na lata 2015 – 2030”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kraśniczyn.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kraśniczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kraśniczyn.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy i komisji stałych Rady Gminy na rok 2017.
 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zakończenie obrad.

więcej

Wójt gminy zaprasza

Monika Grzesiuk

Przyjęcia interesantów:

w godzinach pracy Urzędu Gminy

Od poniedziałku do piątku

od 7:00 do 15:00

 

Urząd Gminy Kraśniczyn

ul. Kościuszki 21
22-310 Kraśniczyn
tel.: 82 5775511
fax: 82 5775572
e-mail:
sekretariat@
krasniczyn.gmina.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.