Logo Gmina Kraśniczyn

Archiwum newsów, strona 77

Informacja

14.12.2015

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) zwołuję XIII sesję Rady Gminy Kraśniczyn, która odbędzie się dnia 21 grudnia 2015 r. o godz. 900 (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjecie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2016 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy i komisji stałych Rady Gminy na rok 2016.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad.

więcej

III Konferencja Kół Gospodyń Wiejskich

08.12.2015

W dniu 04.grudnia 2015r w  Kraśniczynie Gminna Rada Kobiet przy współpracy z Urzędem Gminy, Gminną Biblioteką Publiczną oraz Regionalnym Związkiem Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Chełmie zorganizowała III Konferencję Kół Gospodyń Wiejskich ”Dbamy o zdrowie i urodę”. Konferencję otworzyła Przewodnicząca Gminnej Rady Kobiet Pani Zofia Ciesielska–Steć. Następnie głos zabrała Wójt Gminy Kraśniczyn Pani Małgorzata Sapiecha witając zebranych gości oraz uczniów Medycznego Studium Zawodowego w Chełmie z kierunków: technik masażysta, higienistka stomatologiczna, terapeuta zajęciowy, technik usług kosmetycznych pod opieką Pani mgr Małgorzaty Kamińskiej, która przedstawiła bardzo interesującą prezentację nt. „Profilaktyka schorzeń kręgosłupa i wad postawy.” Kolejny temat spotkania „Choroby zawodowe w rolnictwie” został zaprezentowany przez pracownika KRUS w Chełmie Panią Katarzynę Górską. Prelekcję zakończono konkursem z nagrodami. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród Pań z Kół Gospodyń Wiejskich.

więcej

Obrazek dla news_119

Zaproszenie

03.12.2015

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli
Zespół Doradztwa Rolniczego w Krasnymstawie

zaprasza

na szkolenie, które odbędzie się 10 grudnia 2015 roku o godz.9.00 w sali konferencyjnej/ I piętro nr.122 / w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie

Program :
9.00- 12.00

       Możliwości pozyskania środków  na realizację   planowanych inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

 • „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych ,obrót  nimi lub ich rozwój”- Edyta Zdunek,
 • Zmiany w  ubezpieczeniach  społecznych rolników od 2016 roku Marcin Zając - kierownik KRUS PT  w Krasnymstawie,
 • przerwa,
 • „Modernizacja gospodarstw rolnych”- Andrzej Tomaszewski.        

 

                                                 Serdecznie zapraszamy                                                

 

 

więcej

Zawiadomienie

24.11.2015

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) zwołuję XII sesję Rady Gminy Kraśniczyn, która odbędzie się dnia 26 listopada 2015 r. o godz. 900 (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjecie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2016 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku leśnego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Kraśniczyn na 2016 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Kraśniczyn.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości w związku z tworzeniem nowych inwestycji.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2016.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Kraśniczyn na lata 2015 – 2023.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
 21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 22. Wolne wnioski.
 23. Zakończenie obrad.

więcej

Zapraszamy na konsultacje społeczne

17.11.2015

Informacja zamieszczona na prośbę LGD Krasnystaw

Zapraszamy mieszkańców, lokalnych liderów, przedstawicieli JST, ośrodków kultury, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, stowarzyszeń, fundacji, związków wyznaniowych, lokalnych przedsiębiorców, regionalistów oraz innych grup z powiatu krasnostawskiego do udziału w otwartych społecznych konsultacjach dotyczących Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW 2014-2020.

Terminy i daty spotkań w załączeniu:

lp

Data i godzina

Miejsce spotkania

Temat spotkania

1

17 listopada 2015r.,

godz 10.00-12.00

„Krasna Chata”,

Wał 42

Opracowywanie zasad oraz ustalanie kryteriów wyboru wniosków do nowej LSR na lata 2014-2020

2

19 listopada 2015r.,

godz 10.00-12.00

Biuro Lokalnej Grupy Działania, Krasnystaw,

ul. Matysiaka 7 (II-piętro)

Opracowywanie zasad oraz ustalanie kryteriów wyboru wniosków do nowej LSR na lata 2014-2020

3

24 listopada 2015 r. , godz 10.00-12.00

„Krasna Chata”,

Wał 42

Opracowywanie zasad monitorowania i ewaluacji LSR na lata 2014-2020

4

26 listopada 2015 r.

godz. 10.00-12.00

Biuro Lokalnej Grupy Działania, Krasnystaw,

ul. Matysiaka 7 (II-piętro)

Opracowywanie zasad monitorowania i ewaluacji LSR na lata 2014-2020

5

1 grudnia 2015 r.

godz. 10.00-12.00

„Krasna Chata”,

Wał 42

Przygotowanie planu komunikacji do LSR na lata 2014-2020

6

3 grudnia 2015 r.

godz. 10.00-12.00

Biuro Lokalnej Grupy Działania, Krasnystaw,

ul. Matysiaka 7 (II-piętro)

Przygotowanie planu komunikacji do LSR na lata 2014-2020

więcej

Wójt gminy zaprasza

Monika Grzesiuk

Przyjęcia interesantów:

w godzinach pracy Urzędu Gminy

Od poniedziałku do piątku

od 7:00 do 15:00

 

Urząd Gminy Kraśniczyn

ul. Kościuszki 21
22-310 Kraśniczyn
tel.: 82 5775511
fax: 82 5775572
e-mail:
sekretariat@
krasniczyn.gmina.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.