Logo Gmina Kraśniczyn

Archiwum newsów, strona 78

Informacja

05.11.2015

Informacja zamieszczona na prośbę LGD Krasnystaw

Zapraszamy mieszkańców, lokalnych liderów, przedstawicieli JST, ośrodków kultury, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, stowarzyszeń, fundacji, związków wyznaniowych, lokalnych przedsiębiorców, regionalistów oraz innych grup z powiatu krasnostawskiego do udziału w otwartych społecznych konsultacjach dotyczących Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW 2014-2020.

Terminy i daty spotkań w załączeniu:

lp

Data i godzina

Miejsce spotkania

Temat spotkania

1

17 listopada 2015r.,

godz 10.00-12.00

„Krasna Chata”,

Wał 42

Opracowywanie zasad oraz ustalanie kryteriów wyboru wniosków do nowej LSR na lata 2014-2020

2

19 listopada 2015r.,

godz 10.00-12.00

Biuro Lokalnej Grupy Działania , Krasnystaw, ul. Matysiaka 7 (II piętro)

Opracowywanie zasad oraz ustalanie kryteriów wyboru wniosków do nowej LSR na lata 2014-2020

3

24 listopada 2015 r. , godz 10.00-12.00

„Krasna Chata”,

Wał 42

Opracowywanie zasad monitorowania i ewaluacji LSR na lata 2014-2020

4

26 listopada 2015 r.

godz. 10.00-12.00

Biuro Lokalnej Grupy Działania , Krasnystaw, ul. Matysiaka 7 (II piętro)

Opracowywanie zasad monitorowania i ewaluacji LSR na lata 2014-2020

5

1 grudnia 2015 r.

godz. 10.00-12.00

„Krasna Chata”,

Wał 42

Przygotowanie planu komunikacji do LSR na lata 2014-2020

6

3 grudnia 2015 r.

godz. 10.00-12.00

Biuro Lokalnej Grupy Działania , Krasnystaw, ul. Matysiaka 7 (II piętro)

Przygotowanie planu komunikacji do LSR na lata 2014-2020

więcej

Obrazek dla news_112

Gmina Kraśniczyn wyróżniona w VI edycji rankingu „Samorząd Przyjazny Oświacie i jej Pracownikom”

04.11.2015

W dniu 29 października 2015r. w Zespole Szkół Nr 5 przy ul. Elsnera w Lublinie odbyła się uroczysta gala jubileuszu 110 – lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego, połączona z podsumowaniem VI edycji rankingu „Samorząd Przyjazny Oświacie i jej Pracownikom”, organizowanego przez Lubelski Oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego, pod patronatem Wojewody Lubelskiego.  W rankingu tym doceniane są jednostki samorządowe, które realizują zadania oświatowe w sposób podkreślający rangę oświaty w procesie nauczania i wychowania.

Spośród 152 samorządów województwa lubelskiego, kapituła wyróżniła 18, wśród których znalazła się Gmina Kraśniczyn. Małgorzata Sapiecha – Wójt Gminy – odebrała wyróżnienie z rąk Pana Adama Sosnowskiego – prezesa okręgu ZNP w Lublinie i Pana Grzegorza Gruchlika – wiceprezesa Zarządu Głównego ZNP.

więcej

Obrazek dla news_111
Obrazek dla news_110

Informacja

28.10.2015

Gmina Kraśniczyn ogłasza nabór wniosków na demontaż i utylizację pokryć dachowych zawierających azbest w ramach Projektu „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”.

Warunkiem przystąpienia do zadania jest złożenie Wniosku, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu.
 

Nabór wniosków trwać będzie
od 02 do 27 listopada 2015 r.


Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Gminy (sekretariat).

W związku z tym zapraszamy mieszkańców zainteresowanych udziałem w Projekcie do zapoznania się z Regulaminem Programu i do składania wniosków. Wniosek wraz z Regulaminem jest dostępny na stronie internetowej oraz w Urzędzie Gminy w pokoju nr 16.

więcej

Zawiadomienie

23.10.2015

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) zwołuję XI sesję Rady Gminy Kraśniczyn, która odbędzie się dnia 28 października 2015 r. o godz. 900 (środa) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjecie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wytypowania przedstawiciela Gminy Kraśniczyn na członka Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Kraśniczyn.
 7. Informacja podmiotów dokonujących analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych przepisami ustawy o samorządzie gminnym do ich złożenia.
 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Kraśniczyn w roku szkolnym 2014/2015.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad.

więcej

Konwent Wójtów Powiatu Krasnostawskiego

15.10.2015

Dnia 8 października 2015 r. było przyjemnie nam jako Gminie gościć przedstawicieli władz samorządowych województwa lubelskiego, powiatu krasnostawskiego,  Miasta Krasnystaw i gmin powiatu krasnostawskiego.

A wszystko to za sprawą  odbywającego się posiedzenia konwentu wójtów powiatu krasnostawskiego w siedzibie Urzędu Gminy Kraśniczyn.  Jest to forum wymiany doświadczeń, interpretacji i stosowania prawa samorządowego oraz wypracowania opinii i stanowisk w sprawach dotyczących Miasta Krasnystaw i gmin wiejskich.

Tematyka posiedzenia, to:

1. Gospodarka odpadami komunalnymi w gminach w kontekście oczyszczania biologicznego odpadów.

Ta kwestia była omawiana już wielokrotnie na różnych gremiach.

Tym razem tę tematykę analizowano z udziałem pracowników Marszałka Województwa Lubelskiego. Głównym celem dyskusji była minimalizacja kosztów realizacji tego zadania przez gminy. Wójtowie sprzeciwiają się obowiązkowi dostarczania odpadów do Zakładu Zagospodarowania Odpadów we Włodawie. Zdaniem ich , obowiązek ten zapisany w „Planie gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego” kłóci się z zapisami ustawy o finansach publicznych o oszczędnym i efektywnym wydatkowaniu środków publicznych.

2. Ochrona zdrowia dzieci w wieku szkolnym w kontekście znowelizowanych przepisów o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Wójt Gminy Kraśniczyn omawiając to zagadnienie, przypomniała statystyki Światowej Organizacji Zdrowia, z których wynika, że około 30% polskich 11-latków ma nadwagę. W wyniku dyskusji wójtowie zgodzili się, że zjawisko to jest związane przede wszystkim z nieprawidłowymi nawykami żywieniowymi i coraz mniejszą aktywnością fizyczną. Jednak wprowadzone regulacje, które mają na celu ochronę zdrowia dzieci w wieku szkolnym poprzez ograniczenie dostępu na terenie szkół do produktów zawierających znaczne ilości składników szkodliwych (np. sól, cukier) w rzeczywistości nie dadzą oczekiwanych rezultatów. Wójtowie wyrazili wiarę, że zwycięży zdrowy rozsądek ustawodawców i zaczną ustanawiać przepisy bardziej „życiowe”.

3. Bezpłatny dostęp do porad prawnych na poziomie lokalnym

Starosta Krasnostawski referując ten punkt posiedzenia poinformował, że od nowego roku kalendarzowego zaczną obowiązywać przepisy o nieodpłatnej pomocy oraz nieodpłatnej informacji prawnej, które umożliwią dostęp do uzyskania porady prawnej przez osoby fizycznej, które z uwagi na swój status materialny lub sytuację życiową nie mają możliwości uzyskania takiej pomocy . Zadanie to będzie realizował powiat, ale jeszcze za wcześnie na szczegóły – stwierdził Starosta.

4. Sprawy różne

Jak zawsze na takich posiedzeniach bywa, punkt „Sprawy różne „ jest obfity w dyskusję na zawodowe tematy dnia codziennego. Tym razem nie było inaczej. Szkody łowieckie w uprawach rolników,ich szacowanie i wypłacanie odszkodowań przez koła łowieckie, czy stawki podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w kontekście realizacji zadań inwestycyjno - remontowych w gminach, to kwestie, które zdominowały obrady.

więcej

Informacja

28.09.2015

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zwołuję X sesję Rady Gminy Kraśniczyn, która odbędzie się dnia 30 września 2015 r. o godz. 900 (środa) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjecie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Krasnymstawie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kraśniczyn.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad.

więcej

Wójt gminy zaprasza

Monika Grzesiuk

Przyjęcia interesantów:

w godzinach pracy Urzędu Gminy

Od poniedziałku do piątku

od 7:00 do 15:00

 

Urząd Gminy Kraśniczyn

ul. Kościuszki 21
22-310 Kraśniczyn
tel.: 82 5775511
fax: 82 5775572
e-mail:
sekretariat@
krasniczyn.gmina.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.