Logo Gmina Kraśniczyn

Archiwum newsów, strona 8

WYNIKI KONKURSU NA OZDOBĘ BOŻONARODZENIOWĄ

21.12.2020

W dniu dzisiejszym Pani Wójt Monika Grzesiuk wręczyła nagrody dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kraśniczynie w konkursie "Najpiękniejsza ozdoba bożonarodzeniowa".
Odzew przerósł nasze najśmielsze oczekiwania! W odpowiedzi na zaproszenie organizatorów uczniowie złożyli wiele swoich prac.
Każda inna, każda piękna i bardzo wyjątkowa.
Podsumowując, dziękujemy za dzisiejsze spotkanie z laureatami. Gratuluję miejsc medalowych i życzymy uczniom oraz ich rodzicom zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym  2021 Roku.
Serdecznie dziękujemy również Pani Magdalenie Sobieszczuk za przeprowadzenie konkursu.

 

więcej

Kraśniczyn pomaga i wspiera seniorów na święta

21.12.2020

Gmina Kraśniczyn pamięta o swoich mieszkańcach, zwłaszcza seniorach. W ostatnich dniach seniorów osobiście odwiedza Wójt Monika Grzesiuk oraz Kierownik GOPS Beata Cichosz. Są życzenia i upominki. W tym roku trafią one do 50 najbardziej potrzebujących mieszkańców.
Świąteczna pomoc była możliwa dzięki żywności przekazanej w formie darowizny przez Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża. Mimo trudnego dla wszystkich czasu, pandemii COVID-19, do tej pomocy swoją cegiełkę dołożyli również członkowie społeczności Szkoły Podstawowej w Kraśniczynie, którzy wykazali się życzliwością i wrażliwością na potrzeby innych, włączając się do akcji "Dobra paczka" podzielili się produktami żywnościowymi z najbardziej potrzebującymi. Uczniowie ze Szkolnego Koła Wolontariatu dodatkowo wykonali własnoręcznie kartki z życzeniami świątecznymi, które zostały dołączone do paczek.
Z wielką radością Pani Wójt przyłączyła się do akcji wsparcia seniorów na święta i odwiedza Mieszkańców gminy Kraśniczyn, żeby wręczyć im świąteczny upominek i życzyć wszelkiej pomyślności na święta i nowy rok.

###gal-60###

więcej

Akcja Szkolnego Koła Wolontariatu "Dobra Paczka" zakończona

21.12.2020

    Mimo trudnego dla wszystkich czasu, pandemii COVID-19, członkowie społeczności szkolnej, wykazali się życzliwością i wrażliwością na potrzeby innych, włączając się do akcji "Dobra paczka" podzielili się produktami żywnościowymi z najbardziej potrzebującymi. Uczniowie ze Szkolnego Koła Wolontariatu dodatkowo wykonali własnoręcznie kartki z życzeniami świątecznymi, które zostały dołączone do paczek.
Zebrana żywność trafi do potrzebujących mieszkańców naszej gminy dzięki współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kraśniczynie.
W dniu 17.12.2020r. opiekunki Szkolnego Koła Wolontariatu przekazały paczki żywnościowe na ręce pani Beaty Cichosz, Kierownika GOPS w Kraśniczynie.
Ten dar serca przypieczętowała swoją obecnością pani Wójt Gminy Kraśniczyn Monika Grzesiuk

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy w imieniu Opiekunów Szkolnego Koła Wolontariatu Pani
Agnieszki Weremczuk-Tokarz i Eweliny Jasina-Studzińska

więcej

Dofinansowanie zakupu komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

16.12.2020

Rodzina prowadząca gospodarstwo rolne, w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku szkolnym, które nie ukończyły 18-ego roku życia może ubiegać się od dofinansowanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego do kwoty 1 500 zł.

Wnioski o dofinansowanie zakupu komputera można składać do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 30 grudnia 2020 r.

Aby móc ubiegać się o pomoc:

 • łączny dochód uzyskany przez rodziców w 2019 r., podzielony na rodziców i dzieci w wieku do 18 lat nie może przekraczać w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie;
 • rodzina nie otrzymała w ostatnich trzech latach komputera zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania ich zakupu.

Do wniosku w celu potwierdzenia dochodu należy dołączyć: kopie decyzji ustalających wymiar podatku rolnego na 2019 r. oraz kopie zeznań podatkowych za 2019 r., w przypadku uzyskania dochodu z innych źródeł.

Dofinansowany zostanie zakup komputera dokonany od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

Kwota maksymalnego dofinansowania (zaliczki) zostanie określona na podstawie wniosków, które zostaną złożone do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ostateczne rozliczenie zostanie dokonane na podstawie faktur dostarczonych do ARiMR do 15 kwietnia 2021 r. W przypadku, gdy wnioskodawca dostarczy fakturę w mniejszej kwocie to zwróci różnicę ARiMR, jeśli wcale nie dostarczy faktury to zwróci całą kwotę.

Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania pomocy będą zamieszczone na stronie internetowej ARiMR pod adresem: www.arimr.gov.pl.

Podstawa prawna: § 13ze rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

więcej

Zawiadomienie na XXIV sesję rady Gminy Kraśniczyn

14.12.2020

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z póź. zm.) zwołuję XXIV sesję Rady Gminy Kraśniczyn, która odbędzie się dnia 18 grudnia 2020 r. o godz. 900 (piątek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjecie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

 4. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 5. Wolne wnioski.

 6. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2020 r.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2021 r.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wysokości diet dla radnych Rady Gminy Kraśniczyn.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Kraśniczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Kraśniczyn.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy i komisji stałych Rady Gminy na rok 2021.

 15. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2019 r.

 16. Odpowiedzi na wolne wnioski.

 17. Komunikaty i Informacje.

 18. Zakończenie obrad.

więcej

Wójt gminy zaprasza

Monika Grzesiuk

Przyjęcia interesantów:

w godzinach pracy Urzędu Gminy

Od poniedziałku do piątku

od 7:00 do 15:00

 

Urząd Gminy Kraśniczyn

ul. Kościuszki 21
22-310 Kraśniczyn
tel.: 82 5775511
fax: 82 5775572
e-mail:
sekretariat@
krasniczyn.gmina.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.