Logo Gmina Kraśniczyn

Archiwum newsów, strona 80

Obrazek dla news_140

Życzenia Wielkanocne

21.03.2016

Obfitych Łask i Błogosławieństwa
od Chrystusa Zmartwychwstałego
oraz pełnych spokoju Świąt Wielkanocnych
z Radosnym Alleluja
mieszkańcom Gminy oraz gościom
życzą

  Przewodniczący Rady Gminy                         Wójt Gminy Kraśniczyn
             Józef Mantyka                                                                 Małgorzata Sapiecha

Wielkanoc 2016

więcej

Spotkania włodarzy Gminy Kraśniczyn z kobietami oraz sołtysami

15.03.2016

8.III. 2016r. w sali konferencyjnej były życzenia były kwiaty, był poczęstunek, muzyka i śpiew, a wszystko to z okazji gminnego święta kobiet. Przybyły Panie z różnych środowisk: radne, sołtyski, członkinie KGW, pracownice jednostek organizacyjnych Gminy na czele z Panią Wójt Małgorzatą Sapiecha oraz pracownice z instytucji i firm z terenu gminy Kraśniczyn.

Pan Józef Mantyka Przewodniczący Rady Gminy Kraśniczyn z obecnymi na spotkaniu mężczyznami obdarowali Panie kwiatami a Przewodniczący Rady złożył ciepłe, pełne uznania i szacunku życzenia dla obecnych kobiet.

Spotkanie umiliły występy młodzieży ZS Nr 1 w Kraśniczynie oraz występ Michała Bałabucha – mieszkańca gminy.

Humory dopisywały czego dowodem były śpiewy Pań, do których zachęcił Michał Bałabuch dając świetny podkład muzyczny, śpiewając oryginalnym głosem.

11.III.2016r. w tej samej sali odbył się z kolei uroczyste spotkanie Wójta Gminy z sołtysami z okazji dnia sołtysa. Pani Małgorzata Sapiecha podziękowała sołtysom za dobrą pracę na rzecz lokalnej społeczności i wielu interesujących przedsięwzięć realizowanych wspólnie z KGW czy OSP, oczywiście składając okolicznościowe życzenia.

Tradycyjnie akcentem tego święta były upominki dla sołtysów.

Na zakończenie, przy ciasteczku, dyskutowano o bieżących potrzebach poszczególnych miejscowości a Pani Wójt podsumowała zakończony cykl zebrań wiejskich.

więcej

Zawiadomienie

07.03.2016

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) zwołuję XV sesję Rady Gminy Kraśniczyn, która odbędzie się dnia 8 marca 2016 r. o godz. 900 (wtorek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjecie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kraśniczyn na 2016 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu korzystania ze stadionu sportowego w Starej Wsi.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniczynie”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
 13. Podjecie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kraśniczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.
 14. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2015.
 15. Informacja z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za rok 2015
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zakończenie obrad.

więcej

Zapraszamy na drugą część Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Krasnostawskiego

26.02.2016

Informacja zamieszczona na prośbę Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie

Starosta Krasnostawski pan Janusz Szpak zaprasza organizacje pozarządowe z terenu powiatu krasnostawskiego na drugą część Forum, która odbędzie się w dniu 3 marca br. o godz. 11oo w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego, ul. Sobieskiego 3.

Intencją przedstawicieli NGO podczas pierwszej części Forum było powołanie Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Krasnostawskiego. Stąd też na to spotkanie zapraszamy przedstawicieli wszystkich organizacji, fundacji stowarzyszeń, klubów sportowych działających na terenie powiatu krasnostawskiego.

Zadaniami Rady Działalności Pożytku Publicznego są w szczególności:

 • wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych oraz programach rządowych, związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych oraz działalnością pożytku publicznego i wolontariatu,
 • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, związanych z działalnością pożytku publicznego,
 • zbieranie i dokonywanie analizy informacji o prowadzonych kontrolach i ich skutkach,
 • wyrażanie opinii w sprawach zadań publicznych, zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 oraz rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych,

więcej

Obrazek dla news_133

Zaproszenia na szkolenie

09.02.2016

Informacja zamieszczona na prośbę Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolników w Końskowoli

 

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

Zespół Doradztwa Rolniczego w Krasnymstawie

zaprasza

na szkolenie w dniu  19.02.2016 roku o godz.10  w sali konferencyjnej/ I piętro nr.122 / w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie

Program :

10-10.15     - Wprowadzenie  -  Teodora Szyszka kierownik Zespołu Doradztwa Rolniczego w Krasnymstawie,

10.15-11.45 - Modernizacja gospodarstw rolnych  -  Andrzej  Tomaszewski Zespół  Doradztwa  Rolniczego  w Krasnymstawie,

11.45-12.15 - ”Fotowoltaika „ –energia słoneczna dla domu, gospodarstwa i biznesu - Technik Centrum Rolnictwa – Paweł Wiśniewski,  

12.15-12.30 - przerwa,

12.30-13.00 - Premia dla Młodych Rolników - Edyta Zdunek Zespół  Doradztwa  Rolniczego  w Krasnymstawie,

13.00-13.30 - Biogazownia rolnicza jako element ekonomicznego funkcjonowania  gospodarstwa  rolniczego-Andrzej Dudek- Budmat,

13.30-14.00 - Dyskusja,

  

                                                 Serdecznie zaprasza

                                              Teodora Szyszka

więcej

Zawiadomienie

02.02.2016

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) zwołuję XIV sesję Rady Gminy Kraśniczyn, która odbędzie się dnia 4 lutego 2016 r. o godz. 900 (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjecie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krasnostawskiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Kraśniczyn na 2017 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Surhowie.
 8. Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kraśniczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.
 9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 10. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Rady Gminy oraz z działalności komisji stałych Rady Gminy za 2015 r., w tym z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad.

więcej

Wójt gminy zaprasza

Monika Grzesiuk

Przyjęcia interesantów:

w godzinach pracy Urzędu Gminy

Od poniedziałku do piątku

od 7:00 do 15:00

 

Urząd Gminy Kraśniczyn

ul. Kościuszki 21
22-310 Kraśniczyn
tel.: 82 5775511
fax: 82 5775572
e-mail:
sekretariat@
krasniczyn.gmina.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.