Logo Gmina Kraśniczyn

Archiwum newsów, strona 85

Ogłoszenie

15.07.2015

Informacja zamieszczona na prośbę Minister Środowiska

Minister Środowiska informuje, że zgodnie z art. 13a ust. 2 ustawy o lasach w bieżącym roku w lasach wszystkich kategorii własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczyna się wykonanie opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019, którego celem jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian.

Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystywane wyłącznie dla celów statystycznych, które poza dostarczaniem danych o lasach polskich dla sprawozdawczości krajowej i międzynarodowej, będą również służyły formułowaniu, realizacji i ocenie polityki leśnej Państwa.

W związku z powyższym uprasza się o umożliwienie uprawnionym pracownikom Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej wstępu na teren lasów w celu założenia na nich powierzchni próbnych, a następnie dokonywania cyklicznych pomiarów na tych powierzchniach. Prace terenowe, w każdym roku 5-letniego cyklu, będą wykonywane w miesiącach: czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu.

więcej

Międzygminne zawody sportowo - pożarnicze 2015

10.07.2015

Dnia 5 lipca 2015r. w Kraśniczynie przeprowadzono międzygminne zawody sportowo - pożarnicze, w których wzięło udział dziewięć drużyn z terenu gminy Kraśniczyn i Siennica Różana. Komisje sędziowską powołał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie, a sędzią głównym  był młodszy aspirant Piotr Czemerys. Zawody rozegrane zostały w konkurencjach:

 • Ćwiczenie bojowe;
 • Sztafeta pożarnicza z przeszkodami;

W klasyfikacji ogólnej trzy pierwsze miejsca zajęły

 1. OSP Bończa
 2. OSP Siennica Różana
 3. OSP Bończa Kolonia.

Kolejność zajętych miejsc przez jednostki OSP z Gminy Kraśniczyn przedstawia się następująco:

 1. Bończa,
 2. Bończa Kolonia,
 3. Kraśniczyn,
 4. Brzeziny,
 5. Majdan Surhowski,
 6. Chełmiec.

więcej

NABÓR WNIOSKÓW DOTYCZY JEDYNIE WNIOSKÓW NA DEMONTAŻ ETERNITU

19.06.2015

Gmina Kraśniczyn w związku z otrzymaną informacją w dniu 19.06.2015 r. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego o posiadaniu niewykorzystanych środków na utylizację wyrobów zawierających azbest, ogłasza nabór uzupełniający wniosków w sprawie udziału w realizacji Projektu „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”.

Warunkiem przystąpienia do zadania jest złożenie Wniosku, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu.

Nabór wniosków trwać będzie

od 22 do 26 czerwca 2015 r.

NABÓR WNIOSKÓW DOTYCZY JEDYNIE WNIOSKÓW

NA DEMONTAŻ ETERNITU !!!

Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Gminy (sekretariat).

W związku z tym zapraszamy mieszkańców zainteresowanych udziałem w Programie do zapoznania się z Regulaminem Programu i do składania wniosków. Wniosek wraz z Regulaminem jest dostępny na stronie internetowej oraz w Urzędzie Gminy w pokoju nr 16.

więcej

Obrazek dla news_82

Zapraszamy na konsultacje projektu programu NFOŚiGW

17.06.2015

Informacja zamieszczona na prośbę Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej serdecznie zaprasza Państwa do udziału w spotkaniu – „Konsultacje projektu programu NFOŚiGW dot. termomodernizacji budynków jednorodzinnych” – które odbędzie się 23 czerwca 2015 r., w godz. 9.30-13.30, w siedzibie NFOŚiGW, Warszawa ul. Konstruktorska 3a, sala 102.

Na spotkanie zapraszamy osoby zainteresowane otrzymanie wsparcia NFOŚiGW na inwestycje termomodernizacyjne budynków jednorodzinnych – właścicieli domów jednorodzinnych, przedstawicieli stowarzyszeń właścicielskich, przedstawicieli gmin zainteresowanych udziałem mieszkańców w programie Narodowego Funduszu.

więcej

Zaproszenie do udziału w systemie rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo.

11.06.2015

Zaproszenie do udziału w systemie rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo.

W imieniu Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego, będącej partnerem wykonawczym projektu "Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - Promocja" mamy przyjemność poinformować Państwa o rozpoczęciu od dnia 15 czerwca br. naboru podmiotów, zainteresowanych uzyskaniem statusu "Miejsca Przyjaznego Rowerzystom" na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo.  Zapraszamy do współpracy:

- gestorów obiektów noclegowych (w tym agroturystycznych) i gastronomicznych,

- zarządców atrakcji turystycznych,

- centra informacji turystycznej,

- operatorów innych obiektów, mogących świadczyć usługi na rzecz turystów rowerowych: stacji paliw, serwisów rowerowych, wypożyczalni rowerów i sprzętu turystycznego itp.

położonych w tzw. "korytarzu" szlaku Green Velo, tj. w gminach znajdujących się do 20 kilometrów od osi głównej tego szlaku.

Udział w tej innowacyjnej w skali Polski akcji jest całkowicie bezpłatny i finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

więcej

Informacja

08.06.2015

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zwołuję VII sesję Rady Gminy Kraśniczyn, która odbędzie się dnia 11 czerwca 2015 r. o godz. 900 (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjecie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjecie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Kraśniczyn z wykonania budżetu za 2014 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za rok 2014.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej.
 8. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kraśniczynie za rok 2014.
 9. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Kraśniczyn z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publicznego za 2014 r.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad.

więcej

Wójt gminy zaprasza

Monika Grzesiuk

Przyjęcia interesantów:

w godzinach pracy Urzędu Gminy

Od poniedziałku do piątku

od 7:00 do 15:00

 

Urząd Gminy Kraśniczyn

ul. Kościuszki 21
22-310 Kraśniczyn
tel.: 82 5775511
fax: 82 5775572
e-mail:
sekretariat@
krasniczyn.gmina.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.